Buskøy - en liten perle i havgapet i Nord-Solund

Muligheter for overnatting og leie av lokaler i historiske omgivelser.

Beliggenhet

Buskøy - et gammelt handelssted med historie tilbake til begynnelsen av 1600-tallet

Buskøy ligger i Nord Solund på nordsiden av munningen i Sognefjorden.

For å komme til Buskøy må du ta lokalbåtruten til øyene i Nord Solund fra Hersvik. Lokalbåten kan bestilles på telefon, tlf. tlf. 958 49972. 

 

Det gamle handelsstedet på Buskøy i 2021

Buskøyhola

Det er merket tursti til Buskøyhola på østsiden av øya

Kaiboden

Kaiboden ble bygget i 2019

Langfallet

Langfallet er en god fiskeplass

Gårdsmuseet

Vi har laget et eget gårdsmuseum i den gamle sjøbua

Kilenotfiske etter laks har vært drevet i mer enn 350 år.

Kilenotfisket etter laks ble holdt i hevd inntil myndigheten forbød fisket i 2021

Navn*
E-postadresse*
Melding*