Buskøy - en liten perle i havgapet i Nord-Solund

Muligheter for overnatting og leie av lokaler i historiske omgivelser.

Minnas seng på Bergen Museum.

Minna seng. Sengegavlen er rikt dekorert.

Minnas seng.

Brev fra museumsdirektør Henrich Achen med opplysninger om Minnas seng.

Minnas seng - beskrivelse av sengen i museets katalog.

Swach's poetiske fremstillinger av Minnas Seng - Forsiden

Swach's poetiske fremstillinger utgitt av Bergen Museum i 1972 side 1-2.

Schwach poetiske fremstillinger side 3-4.

Schwach's poetiske fremstillinger side 5-6.

Tømmerveggen fra herskapshuset til Buschfamilien.

Tømmerveggen hadde merker etter to døråpninger, en stor og en mindre.

Historien om Minnas seng og hvordan den kom til Buskøy

Historien om Minnas seng og hvordan den kom til Buskøy slik den er beskrevet av Bergen Museum:

Historien om den tyske prinsessen og hennes seng utspiller seg i Lübeck på 1600-tallet. Minna kom i ulykkelige omstendigheter og ser ingen annen utvei enn å rømme til sine slektninger i Norge for å føde sitt barn. Etter å ha seilt i 3 dager ankommer hun Buskøy og familien Busch hvor Minna finner det «ventede lye» for seg og sin medbragte seng. I Borgarstova på Buskøy føder hun sin «elsklige dreng».

Hele historien er beskrevet i diktet "Schwach’s Poetiske Fremstillinger" utgitt av Historisk Museum ved Universitet i Bergen i 1972. Himmelsengen ble innlemmet i Bergen Museums samlinger 24.10.1845. I museets beretning heter det at"Sengen kom fra eiendommen Buskøy, bnr. 58, bnr. 1, i Solund Kommune. Dette er et gammelt handelsted med historie langt tilbake i tiden.

Dagens hovedhus, et sveitserhus, ble bygget i 1888. Før dagens sveitserhus ble bygget i 1888 sto det et herskapshus fra familien Busch på dette stedet. I tillegg hadde stedet en egen borgstove som ble brukt som skjenkested. Den ble kalt Borgarstova i gammel tid.

Georg Balchen Hess (1842 – 1922) reiv Borgarstova og deler av det gamle herskapshuset fra Busch-tida og bygget det nåværende hovedhuset på Buskøy. Vi har hele tiden blitt fortalt at det skal være rester av tømmerveggene etter herskapshuset fra Buschtida og den gamle Borgarstova i deler av det nåværende hovedhuset på Buskøy. Vi har i forbindelse med restaureringsarbeidet funnet igjen tømmerveggene fra herskapshuset til familien Busch i butikken. Historien forteller at Minnas seng var plassert i Borgarstova der hvor butikken er i dag".