Buskøy - en liten perle i havgapet i Nord-Solund

Muligheter for overnatting og leie av lokaler i historiske omgivelser.

Innspill til Arealdelen i ny Kommuneplan 2020 - 2030

Minihytteprosjekt på Buskøy.

Vårt prosjekt er inspirert av Børge Ouslands opplevelsesprosjekt på Manshausen i Steigen Kommune, Nordland.  Det er mange likhetstrekk mellom handelsstedet Manshausen i Steigen og handelsstedet Buskøy i Solund. Børge Ousland kjøpte øya Manshausen i 2010 og i 2012 godkjente kommunestyret i Steigen et opplevelsesprosjekt på Manshausen. Hele prosjektet har vært et eventyr for Ousland og lokalsamfunnet.

Buskøy - beliggenhet

Forslag til Minihytteprosjekt på Buskøy

Vi ønsker at det avsettes areal for et nytt hyttefelt på Norde Myra med plass til 5 minihytter i den nye arealplanen. Vi har blitt inspirert av flere lignende prosjekter, bl. a. av tre prosjekter på henholdsvis på Smøla i Møre og Romsdal, i Steigen i Nordland og i Malangen i Troms.. Vi vedlegger bilder/beskrivelser som illustrerer hvordan vi tenker oss et slikt hyttefelt på Norde Myra. På det gamle handelsstedet Manhausen i Steigen har Børge Ousland realisert et opplevelsesprosjekt med litt spektakulære sjøhytter i vannkanten.

Vi tenker oss noe tilsvarende med et hyttefelt med litt spesielle minihytter hvor nærheten til naturen og sjøen vil være sentralt. Vi har tro på at det kan være mulig å realisere bygging av minihytter på nordsiden av Buskøy uavhengig av når planene om vegsambandet til øyene i Nord Solund blir realisert. Vi synes dette ville være veldig interessant også i Solund. Vi tenker oss at dette enten kan realiseres som utleiehytter evt. som selveierhytter.

Hyttefelt for minihytter på Norde Myra

Hyttefelt for minihytter - plassering

Minihyttefelt - plassering av hyttene

Minihytte - perspektivskisse

Tegning - fasade

Utsikten mot Årsholmen og Blikskjæret