Buskøy - en liten perle i havgapet i Nord-Solund

Muligheter for overnatting og leie av lokaler i historiske omgivelser.

Kaia på Buskøy.

Kaia på Buskøy.

Kaia på Buskøy er privat, i motsetning til mange av de andre kaiene i Nord Solund, som er kommunale.

Kaia på Buskøy brukes i dag hovedsaklig av kommunen og andre offentlige etater til bl.a. persontrafikk, post, ved offentlige tilsyn/besøk på øya, vareleveranser og innsamling av husholdningsavfall. 

Tidligere hadde eierne på Buskøy avtale med Fylkesbaatane knyttet til ekspedisjon av vareleveranser med varebåtruten og persontrafikk med ekspressbåtruten. Ekspressbåtruten fra Bergen hadde endestopp på Buskøy og ekspressbåten lå ved kai på Buskøy til neste dag, frem  til ekspressbåtruten ble avviklet midt på 1990-tallet.

Pr. dato foreligger det ikke noen avtale med noen av brukerne av kaia på Buskøy. 

I dag er det behov for å oppgradere kaia. Det er behov for utskiftning av kantskinner, fortøyningssutstyr (pollerter) og ny fendring.

Vi har derfor henvendt oss til Solund Kommune, som største bruker av kaia på Buskøy, for å få på plass en avtale om fremtidig bruk av kaia.

Noen av kantskinnene må skiftes ut.

Kantskinne.

Oversiktsbilde/Fendring

Fortøyningsutstyr.

Fortøyningsutstyr.

Fortøyningsutstyr.

Oversiktsbilde av kaia på Buskøy.

Oppgraderingsarbeidet

Arbeidet med å ruste opp kaia ble påbegynt i begynnelsen av august og sluttført 2 uker senere. Resultatet er vist på bildene under. Det ble bra.

Montering av nye kantskinner

Montering av nye fendere.

Reparasjon av kaia, montering av nye pollerter.

Langsiden - Nye kaiskinner og nye pollerter ferdig malt.

Tverrenden - ny fendring og ny kantskinne.

Ferdig - Nye kantskinner, pollerter og nye fendere.