Buskøy - en liten perle i havgapet i Nord-Solund

Muligheter for overnatting og leie av lokaler i historiske omgivelser.

Bredånd på Buskøy.

Vi er blitt lovet bredbånd i løpet av høsten 2020.Planlegging av sjøkabel fra Hersvik gjennom Hersviksundet pågår. Sjøkabelen vil bli ført i land i Porlauvika. Fra Porlauvika vil kabelen bli ført videre i luftspenn. BKK har satt opp og klargjort nye stolper nå i sommer.