Buskøy - en liten perle i havgapet i Nord-Solund

Muligheter for overnatting og leie av lokaler i historiske omgivelser.

Felles flytebryggeanlegg i Buskøyvågen.

Diskusjonen om et felles flytebryggeanlegg i Buskøyvågen kom opp i løpet av våren 2020.

Sommeren 2020 ble det nedsatt et interimstyre som fikk i oppdrag å utarbeide planer for et felles flytebryggeanlegg for fastboende og hytteeiere i Buskøyvågen.

I løpet av sommeren/høsten 2020 meldte det seg 9 interessenter til 10 båtplasser. Flytebryggeanlegget er tenkt plassert i forlengelsen av den eksisternede rutebåtkaia. 

Våren 2021 ble det søkt om byggeløyve for bryggeanlegget. Samtidig ble Buskøyvågen Bryggesameie stiftet.

Det ble innhentet tilbud på anlegget og tilbudet fra Marinegruppen AS på Tysnes ble valgt. Totalbudsjettet for flytebryggeanlegget vil være ca. kr. 900.000.

Det er inngått av avtale mellom oss som grunneier og eiere av rutebåtkaia og Buskøyvågen Bryggesameie om landfeste og adkomst til bryggeanlegget. 

Buskøyvågen Bryggesameie vil få ansvaret for utbyggingen og driften av anlegget når anlegget står ferdig. På utsiden av bryggeanlegget vil det bli lagt til rette for gjestehavn for besøkende.

Byggesøknaden ble innvilget 25. mai 2021 og bryggeanlegget er nå bestilt fra Marinegruppen AS.

Ansvarlig utbygger vil være Bontveit Rederi.

Planen er at bryggeanlegget skal stå ferdig høsten 2021.

  

Felles bryggeanlegg - gjestehavn

Bryggedetaljer

Illustrasjonsbilde.