Buskøy - en liten perle i havgapet i Nord-Solund

Muligheter for overnatting og leie av lokaler i historiske omgivelser.

Felles flytebryggeanlegg i Buskøyvågen.

Diskusjonen om et felles flytebryggeanlegg i Buskøyvågen har kommet opp i løpet av våren 2020.

Pr. idag er det 5 som har meldt interesse for å være med på å bygge et flelles flytebryggeanlegg i tilknytning til og med adkomst fra kaia på Buskøy. 

Planene er foreløpig på skissestadiet og størrelsen på anlegget vil avhenge av interessen blant fastboende og hytteeiere.

Det er innhentet budsjettpriser for fra en leverandør.

Vi ser for oss at det etableres en kaiforening som vil få ansvaret for utbyggingen og driften av anlegget når anlegget står ferdig. På sikt vil det være naturlig at kauforeningen får ansvaret driften av hele kaianlegget inklusive den eksistende betongkaia. 

  

Felles bryggeanlegg - gjestehavn

Bryggedetaljer

Illustrasjonsbilde.