Buskøy - en liten perle i havgapet i Nord-Solund

Muligheter for overnatting og leie av lokaler i historiske omgivelser.

Turstier på Buskøy - Tur nr. 2.

Reset/Livdehelleren/Norde Myra – lengde ca. 1 km. 

Det opprinnelige navnet på Buskøy var Resføen. Det opprinnelige navnet kom av at stedet ble brukt som avrettingssted i gammel tid. Det sies at avrettingsstedet var på Reset og at selve skafottet var plassert under Livdehellaren.

Etter halshoggingen ble hodene satt på stake godt synlige i skipsleia.Fra dette stedet var det utsyn både til Lågøyfjorden i sør og Buefjorden i nord.

Langs turstien opp til Livdehelleren ligger ruinen av fjøset som Georg Balchen Hess bygde på begynnelsen av 1900-tallet. Dette var et moderne fjøs med både låve og møkkjeller. Gården hadde ca. 10 dekar dyrket mark.

På Norde Myra har vi utsyn mot Buefjorden. Her ser vi Blikkskjæret og Årsholmen som også tilhører Buskøy. Årsholmen er i dag fredet som naturreservat.

Et gammelt sagn sier at det skal være begravet en skotsk prins på Norde Myra sammen med en sølvskatt. Verken levningene etter prinsen eller sølvskatten er så langt funnet.

Turkart.

Livdehellaren. Stedet der skafottet sto.

Turbeskrivelse - Avrettingsstaden

Livdehellaren/Norde Myra

Bildet viser den gamle vegen til fjøset og tuftene av fjøset som Balchen Hess bygde i 1907. Fjøset ble revet i 1993.

Livdehellaren/Norde Myra

Turgåere på vei til avrettingsstaden.

Livdehellaren/Norde Myra

Det sies at skafottet sto under Livdehellaren midt på bildet..

Livdehellaren/Norde Myra

Reset er det høyste punktet på Myra med utsikt over Buefjorden i nord og Lågøyfjorden i sør.

Livdehellaren/Norde Myra

Edel forteller turgåere om avrettingsstaden og bakgrunnen for navnet "Refsøen".

Livdehellaren/Norde Myra

Parti ved Stallane på Norde Myra.

Livdehellaren/Norde Myra

Reset. Utsikt mot Lågøyfjorden i sør.

Livdehellaren/Norde Myra

Norde Myra i høstfarger.

Livdehellaren/Norde Myra

Norde Myra.

Livdehellaren/Norde Myra

Norde Myra. Utsikt mot Buefjorden i Nord.

Avrettingsstaden og skafottet.

Edel forteller historien.

Avrettingsstaden

Illustrasjon av avrettingsstedet under Livdehellaren

Avrettingssteden under Livdehellaren

Illustrasjonsbilde av henrettelsen

Fangetransport fra Futesetet på Fure

Illustrasjon

Fangetransport

Ilandstigning på Norde Myra på østsiden av Livdehellaren.