Buskøy - en liten perle i havgapet i Nord-Solund

Muligheter for overnatting og leie av lokaler i historiske omgivelser.

Fiske og Fangst. Gamle bilder fra fangstvirksomheten som Jan Hess drev i Vestisen.