Buskøy - en liten perle i havgapet i Nord-Solund

Muligheter for overnatting og leie av lokaler i historiske omgivelser.

Restaurering av oljebua.

De gamle sjøhusene på Buskøy er veldig gamle. Antakelig har sjøhusene blitt flyttet til Buskøy fra Vilnes. Før i tiden var det vanlig å ta med seg husene når man flyttet.

Oljebua og varelageret er bygd på samme måten som naustet.

Både oljebua og varelageret er rettet opp og fått ny kledning av impregnerte materialer. Etter at butikken ble nedlagt i 2009 var det ikke lenger behov for å benytte de gamle sjøhusene som lager for butikken.

Vi bestemte oss derfor å gjøre om de gamle sjøhusene til gårdsmuseum. I dag har vi samlet en del av de tingene vi har funnet under restaureringsarbeidet i et gårdsmuseum i oljebua og ivarelageret. Hensikten er både å ta vare på de gamle tingene og å formidle historien til det gamle handelsstedet til besøkende.

Oljebua. På bildet ser vi Bilten utenfor oljebua. Oljebua ble brukt til lager for smøreoljer, parafin, maling og andre brennbare væsker.

Oljebua - baksiden.

Varelageret og oljebua.

Oljebua - ny impregnert kledning.

Oljebua - ny imprgnert kledning.

Oljebua - ny impregnert kledning.

Oljebua

Oljebua.

Oljebua - ferdigmalt.

Oljebua.

Oljebua

Oljebua.

Oljebua - innvendig

Oljebua - innvendig.

Oljebua - innvendig.