Buskøy - en liten perle i havgapet i Nord-Solund

Muligheter for overnatting og leie av lokaler i historiske omgivelser.

Gjenoppbygging av eldhuset og bakeriet

Eldhuset og bakeriet ble revet i forbindelse med byggingen av grendevegen i på begynnelsen av 1970-tallet.

Vi bestemte oss for å bygge opp igjen eldhuset og bakeriet. Vi ville trenge lagerplass til materialer og verktøy i forbindlse med restaureringsarbeidet.

Vi fikk igangsettingstillatelse og startet arbeidet i 2007.

Eldhuset og bakeriet slik det så ut før de gamle husene ble revet.

Bakeriet i bakgrunnen.

Skisse.

Skisse

Skisse

Skisse

"Tomta" der hvor det gamle eldhuset sto.

Starten.

Det går fremover.

Takplater.

Veggene er kledd med brannhemmende gipsplater.

Redskapsboder - verktøy/lager

Redskapsbod.

Lagerrom.

"Garasje/Lager".

Maling

Verktøy.

Adkomst.