Buskøy - en liten perle i havgapet i Nord-Solund

Muligheter for overnatting og leie av lokaler i historiske omgivelser.

Sveitserhuset som Georg Balchen Hess bygde i 1888. Bildet må være tatt ikke så veldig lenge etter at et var nytt.

De gamle tømmervegene fra herskapshuset til Buschfamilien.

Den gamle butikken.

Gamlehuset 1888 - 2019

Georg Balchen Hess rev det gamle herskapshuset fra Buschtida og bygde dagens sveitserhus i 1888. Det var trangt om bygge plassen og det nye huset ble plassert litt lenger nord samtidig som retningen ble endret noe mer nord/sør i forhold til det opprinnelige herskapshuset til Busch.

Framfor døra til den tidligere oljebua ligger det ei steinhelle på ca. 5-6 kvadratmeter. Det var inngangen til den gamle borgstova med skjenkestove og gjestgiveri.

Samtidig er steinhella som lå foran inngangen til herskapshuset til Busch støpt inn i trappa ved hovedinngangen til nye sveitserhuset som ble bygd i 1888.

Mange av de spesielle bygningsdelene fra det gamle herskapshuset til Buscfamilien eksempelvis vinduer, dørinnramminger og takgesimer,  ble tatt vare på og sendt til magasiner i Bergen Museum. 

Tømmerveggene i den nordre delen av herskapshuset fra Buschtida ble brukt opp igjen i det nye sveitserhuset.

I forbindelse med restaureringsarbeidet har vi fått bekreftet at det ble gjort. Vi har kledd av en av veggene i den gamle butikken og fått fram en av tømmerveggene med de opprinnelige døråpningene fra Busch-huset.

Bildet er tatt ikke lenge etter at huset ble bygd.

Postkort 1910

Gamlehuset på 1930-tallet.

Gamlehuset på 1970 - tallet. Buskøy Landhandel.

Gamlehuset 2019