Buskøy - en liten perle i havgapet i Nord-Solund

Muligheter for overnatting og leie av lokaler i historiske omgivelser.

Gamle dokumenter og arkivmateriale

Mange dokumenter som vedrører historien på Buskøy er tilgjenglige i offentlige arkiver. Vi har hentet ut noen dokumenter som har relevans til historien på Buskøy.

Noen dokumenter er relatert til eiendommen og skifte. Andre dokumenter er relatert til folketellinger og befolkningsutvikling.

Noen Folketellinger i digitalarkivet.

Refsøen 1875

Refsøen 1900

Refsøen 1910

Skyldsetningsforretning 7.de juli 1849.

Skifteprotokoll 1940 - side 1

Skifteprotokoll 1940 side 2

Skjøte gnr. 58, bnr. 1 fra 1940.

Buskap 1835

Buskap 1845

Folketelling 1801

Folketelling 1825

Folketelling 1865

Folketelling 1875

Folketelling 1891

Folktelling 1900

Folkelling 1910

Buskøy 1910

Buskøy 1910

Georg Balchen Hess

Noen dokumenter og brever som vi har tatt vare på. Georg Balchen Hess jr. seilte som styrmann ombord i båter i Den Norske Amerikalinje. Han skrev mange brever til sin mor og søster på Buskøy.

I et av brevene skildrer Georg stemningen i Tysland i førkrigstiden på 1930-tallet.

Brev fra Georg 15.01.1934 side 1

Brev fra Georg 15.01.1934 side 2

Brev fra Georg 12.04.1934 Side 1

Brev fra Georg 12.04.1934 side 2

Brev fra Georg 16.12.1934 side 1

Brev fra Georg 16.12.1934 side 2

Brev fra Georg 17.12.1934 side 1

Brev fra Georg 17.12.1934 Side 2

Brev fra Georg 12.02.1935 side 1

Brev fra Georg 12.02.1935 side 2

Brev fra Georg 12.04. 1935 side 1

Brev fra Georg 12.04.1935

Brev fra Georg 16.08.1935 side 1

Georg Balchen Hess - Visum

Minnas Seng

Nedenfor er eposet om Minnas Seng skrevet av Conrad Schwach;

Poetiske fremstillinger av nogle kunstgjenstande ved Bergen Museum 1848, utgitt av Historisk Museum ved univeristetet i Bergen 1972. 

Minnas Seng side 1

Minnas Seng

Minnas Seng side2

Minnas Seng - side 6

Minnas Seng

Minnas Seng - beskrivelse fra Bergen Museum

Minnas Seng - Side 3

Minnas Seng - side 4

Minnas Seng side - 5