Buskøy - en liten perle i havgapet i Nord-Solund

Muligheter for overnatting og leie av lokaler i historiske omgivelser.

Buskøy Landhandel på 1970-tallet

Buskøy Landhandel.

Shelltanken.

Kjøpmannsdisken

Postkontoret.

Telefonsentral

Bilten.

Bilten.

Bilten i avisen.

Bilten og John.

Postskiltet - Buskøy

Postkontor.

Telefonsentral.