Buskøy - en liten perle i havgapet i Nord-Solund

Muligheter for overnatting og leie av lokaler i historiske omgivelser.

Kultivering av marka.

Saueholdet på Buskøy ble avviklet i 1985. Siden den gang har marka stått ubrukt. Resultatet har blitt at innmarksbeitet har begynt å gro igjen, først har mose og store gresstuer fått utvikle seg, dernest har einerbuskene fått rotfeste og nå kan vi se at også Sitkagrana har begynt å spre seg inn på det tidligere innmarksbeite. Naturen er i ferd med å ta tilbake marka og det som menneskene har brukt generasjoner på å rydde og dyrke opp.

Planen er å ta marka tilbake og få tilbake grasbakken som en del av det tidligere kulturlandskapet. I følge kartet utgjør det gamle innmarksbeitet ca. 10 dekar. Innmarksbeitet er merket gult på gårdskartet fra Nibio.

  

Gårdskart fra Nibio.

Marka.

Den gamle veien til fjøset er ryddet fram igjen.

Behov for drenering i nedkant av myra

Kartlegging av dreneringsgrøfter

Rydde unna kratt og einerbusker