Buskøy - en liten perle i havgapet i Nord-Solund

Muligheter for overnatting og leie av lokaler i historiske omgivelser.

Merking av turløyper på Buskøy.

Turløyper på Buskøy.

Vi holder på å merke 4 turløyper på Buskøy. 

Tur 1. Varden /Fyrlykta på Buskøygavlen.

Tur 2. Livdehellaren/Norde Myra.

Tur 3. Buskøyfjellet/Buskøyhola

Tur 4. Store Steinen/Buskøyvatnet.

De 4 turløypene går i lett turterreng og har en lengde på mellom 1 til 2 km fra utgangspunktet ved gamlehuset og frem til turmålet.

 

 

Turløyper - oversiktskart.

Vegviser ved gamlehuset.

Merke langs turløype.

Merking av turløyper - informasjonsskilt

Merking av turløyper - turbeskrivelse til Buskøyhola

Merking av turløyper - turbeskrivelse til Store Steinen og Buskøyvatnet

Buskøyhola - turmål.

Varden - turmål

Store Steinen - turmål