Buskøy - en liten perle i havgapet i Nord-Solund

Muligheter for overnatting og leie av lokaler i historiske omgivelser.

Gårdsmuseum

Gårdsmuseum

Hovedhensikten har vært å samle det materialet vi har kommet over om Buskøy og gjøre materialet lettere tilgjengelig for de som evt. er interessert. Samtidig vil det være et verktøy for å ta vare på og formidle historien om Hess-familien og det gamle handelstedet.

 

Fra loftet.

Fra gamlehuset

Fra oljebua.