Buskøy - en liten perle i havgapet i Nord-Solund

Muligheter for overnatting og leie av lokaler i historiske omgivelser.

Kilder

Vi har funnet mye historisk materiale om Buskøy i ulike bøker og i ulike arkiver. Flere av bøkene er tilgjengelige i Nasjonalbiblioteket.  

Artikkel i Allkunne

Artikkel i Allkunne

Artikkel i Allkunne

Artikkel i Allkunne

Artikkel i Alkunne

Artikkel i Allkunne

Digitalarkivet - folketellinger

Fylkesarkivet

Fylkesarkivet - Lokale Stedsnavn

SEFRAK- registret

Solund Sogelag

Solundarkivet

Nasjonalbiblioteket - Leo Oterhals, Fangst og Fiske omtale av Hessslekta

Nasjonalbiblioteket - Langelandætta,- omtale av Jan Johan Langeland og kona Ingeborg Marie.ss slekta

Nasjonabibiloteket - Kobroslegten, omtale av Hans Christian Hess

Gards og ættesoge for Solund - omtale av Garden Refsøen

Dampen og Kaia - omtale av stoppestedet Buskøy

Bygdebok for Askøy - omtale av Jan Hess og Sølfest Andersen og virksomheten på Florvåg