Buskøy - en liten perle i havgapet i Nord-Solund

Muligheter for overnatting og leie av lokaler i historiske omgivelser.

Oppgradering av piper og montering av nye vedovner

De gamle teglsteinpipene trengte oppgradering etter å ha stått ubrukt i flere tiår. Innsetting av nye stålpiper med nye feieluker i de gamle teglesteinspipene ble løsningen.

Samtidig ble det montert nye takstiger og nye feieplattformer på taket.

Arbeidet er profesjonelt utført av godkjente fagfolk. 

Tilpasning av nye stålpiper.

Klart for innsetting

De nye stålpipene settes inn i de gamle teglsteinspipene.

Reparasjon av teglsteinpipene

Reparasjon av feieluke

Ny feieluke

Innsetting av røkrør

Montering av røkrør/brannplater

Montering av ovn

Montering av takstige

Montering av feieplattform

Montering av stormhatt

Ferdig montert vedovn.