Buskøy - en liten perle i havgapet i Nord-Solund

Muligheter for overnatting og leie av lokaler i historiske omgivelser.

Lokale stedsnavn på Buskøy

 

Det finnes mange lokale stedsnavn på Buskøy. Sølvi Færøvik og Trygve Buskøy la ned mye arbeid og fikk registrert de gamle stedsnavna i Kulturhistorisk Leksikon og i "Fylkesatlas for Sogn og Fjordane". Takket være deres innsats er de lokale stedsnavna tatt vare på på ettertiden sammen med forklaringer og historier knyttet til navna.

Det finnes egne kart ("Fylkesatlas for Sogn og Fjordane" hvor stedsnavna er avmerket på kartet og et eget register med oversikt over stedsnavna, skrivemåte og uttale sammen med forklaringer/historier knyttet til stedet og navnet. 

Oversikt over registrerte stedsnavn på Buskøy kan du se ved å klikke på lenken nedenfor;

Lokale stadsnavn på Buskøy

Ved å trykke på "detaljer" ved det enkelte navnet i denne lenken får du opp fylkesatlaset hvor stedet er er avmerket på kartet.

Fylkesatlas - stedsnavn på Buskøy

Lokale Stedsnavn Side 1

Lokale stedsnavn side 2

Lokale Stedsnavn side 3