Buskøy - en liten perle i havgapet i Nord-Solund

Muligheter for overnatting og leie av lokaler i historiske omgivelser.

Fjøset.

Georg Balchen Hess bygde fjøset helt på begynnelsen av 1900-tallet. Driftsbygningen var bygd med kjeller under "høybrotet" (låven). Høybrotet og fjøset var bygd på samme nivå med låvebru på baksiden. Høyet ble kjørt inn på "lemmen" og kastet derfra ned i låven.

Fjøset var en moderne driftsbygning etter datidens forhold.

Fjøset ble revet i 1993, men grunnmuren står fortsatt. Det er gode muligheter for å bygge fjøset opp igjen, men for å gjøre det må gjenoppbygging være ledd i arbeidet for å sikre næringsgrunnlaget på eiendommen i fremtiden. 

 

Marka og fjøset med beitende storfe.

Fjøset før det ble revet i 1993.

Fjøset. Restene av grunnmuren og låvebrua.

Folketelling 1845 med oversikt over utsæd/buskap

Skisse - gjenoppbygging

Skisse - gjenoppbygging