Buskøy - en liten perle i havgapet i Nord-Solund

Muligheter for overnatting og leie av lokaler i historiske omgivelser.

Leo Oterhals - Fangst & Fiske

Hess på Buskøy

Gards og Ættesoge for Solund

Refsøen

Allkunne.no

Allkunne. no tok over Fylkesleksikonet for Sogn og Fjordane fra NRK i 2015.

Skrevet om Buskøy

Det er skrevet mye om Buskøy og familien Hess i ulike publikasjoner, bl.a i "Gards- og ættesoga for Solund", skrevet av Alf Steinsøy og i "Fangst & Fiske" skrevet av Leo Oterhals.

Vi finner også en del informasjon om/fra Buskøy i Fylkesarkivet for Sogn og Fjordane, Allkunne og Digitalarkivet.

Kilder:

Steinsøy, Alf: ''Solund''. Utg. Solund sogenemnd. Hardbakke. 1982. {{nb.no|NBN:no-nb_digibok_2012060824035}}.

Oterhals, Leo: ''Fangst og fiske''. Utg. Lagunen/P.R. Consult. 1999. {{nb.no|NBN:no-nb_digibok_2009032504045}}.