DS Ramoen
DS Ramoen
DS Ramoen fullastet med sild
DS Ramoen
DS Ramoen
Preparering av selskinn på dekk
DS Ramoen
DS Ramoen
DS Ramoen på selfangst i Vestisen
DS Ramoen
DS Ramoen
DS Ramoen ved kai på Florvåg
Hess & Andersen AS
Hess & Andersen AS
Salteri, dypvannskai og tønnefabrikk på Florvåg.

Historien om fiskedamperen Ramoen.

DS Ramoen var Norges største fiskedamper da den ble bygget i 1912. I 1911 spurte Laurits Vartdal flere gutter fra Vartdal om de ville ta del i å bygge en fiskebåt, noe som de syntes var en god ide. De gikk sammen i et rederilag og bestilte deretter båten i Bergen, og skipet fikk navnet Ramoen som ble levert i april 1912. Skipet var på denne tiden Norges største fiskebåt!

Båten ble solgt til Jan Hess & Co, Florvåg i 1918. Tegningene av Ramoen ble senere brukt som mal for bygging av en serie av lignende båter ved Kristiansand Mek. Verksted.

Båten og mannskapet fisket godt og tjente gode penger. Hess brukte båten til fiskeri og hvalfangst. Det var gode tider og Hess eksporterte da store mengder sild og hvalkjøtt til Europa i denne perioden. Det var et nærmest umettelig marked for sild ute i Europa på 1920 - tallet. Jan Hess var i denne perioden eier av eller medeier i 10 fiskedampere og var engasjert i både sildefiske, bankefiske, hval- og selfangst. I tillegg leide han flere andre båter til sin omfattende virksomhet med fiske, fangst, sildesalting og frakting.

Hess solgte båten videre på slutten av 1920-tallet (1927) til dampskipsaksjeselskapet Partagas i Oslo som døpte om båten til Nobel. Nobel ble benyttet til frakting av dynamitt. I 1937 kolliderte Nobel med turistskipet Stella Polaris i Åramsundet på Sunnmøre, og sank like etterpå på stedet der hvor den fortsatt ligger i dag. Nobel var på vei fra Åheim til Flåvær med en last av dynamitt da ulykken inntraff. Vraket av Nobel ligger i dag på tjueto meters dybde midt i ferjeleia. Litt vest hviler også vraket av Felix Scheder. Det er et veldig populært sted å dykke. Dykking på vraket er ikke ufarlig da det er sterk strøm i sundet.

DS Ramoen ble bygd i 1902 ved Mjellem & Karlsen Bergen, for Laurits Vartdal. Båten var 101,6 fot, 139 brt og var bygg nr. 45. Innkjøpt av Hess 1918/19, registrert i Bergen. Seld 1927 til Oslo. DS Ramoen forliste i Åramsundet nord for Stad 07.06.37 etter kollisjon med Stella Polaris. Ein del av mannskapet omkom. 

DS Ramoen ble også brukt til hvalfangst. På bildet under ligger DS Ramoen ved kai i Ålesund med DS Bell bakom. Bildet er tatt 1917-1920.

Ivar Hjørungnes har bygget opp et eget museum rundt fangstskuta DS Ramoen på Vartdal. Bakgrunnen var at Ivar hadde arbeid ombord i Ramoen i sin ungdom. I tredje etasje i den flotte sjøbua på Vartdal har Ivar bygget opp en kopi av DS Ramoen. Den eneste autentiske gjenstanden fra DS Ramoen er skipsklokka som ble hentet opp fra skipsvraket i Åramsundet. Resten av vraket ligger fortsatt i Åramsundet.

DS Ramoen ved kai i Ålesund med med en annen av Hess sine båter, DS Bell, bakom.

DS Ramoen ved kai i Ålesund med med en annen av Hess sine båter, DS Bell, bakom.

DS Ramoen fullastet med sild.

DS Ramoen fullastet med sild.

Modell av DS Ramoen

Modell av DS Ramoen

DS Ramoen i fart forbi Torghatten.

DS Ramoen i fart forbi Torghatten.

Modell av DS Ramoen.

Modell av DS Ramoen.

Selfangst- preparering av selskinn.

Selfangst- preparering av selskinn.

Ramoen Buda - Vartdal. Ivar Hjørungnes har bygget et eget Ramoen - museum. Skipsklokka er hentet opp fra Åramsunder der Ramoen forliste etter kollisjonen med Stella Polaris i 1937.

Ramoen Buda - Vartdal. Ivar Hjørungnes har bygget et eget Ramoen - museum. Skipsklokka er hentet opp fra Åramsunder der Ramoen forliste etter kollisjonen med Stella Polaris i 1937.

Ivar Hjørungnes har bygget opp Ramoenbuda på Vartdal, et eget museum dedikert til DS Ramoen.

Ivar Hjørungnes har bygget opp Ramoenbuda på Vartdal, et eget museum dedikert til DS Ramoen.

Ramoenbuda på Vartdal.

Ramoenbuda på Vartdal.