Fjøset.

Georg Balchen Hess bygde fjøset helt på begynnelsen av 1900-tallet. Driftsbygningen var bygd med kjeller under "høybrotet" (låven). Høybrotet og fjøset var bygd på samme nivå med låvebru på baksiden. Høyet ble kjørt inn på "lemmen" og kastet derfra ned i låven.

Fjøset var en moderne driftsbygning etter datidens forhold.

Fjøset ble revet i 1993, men grunnmuren står fortsatt. Det er gode muligheter for å bygge fjøset opp igjen, men for å gjøre det må gjenoppbygging være ledd i arbeidet for å sikre næringsgrunnlaget på eiendommen i fremtiden. 

Vi har hele tiden hatt i tankene at vi skal bygge opp igjen fjøset. Vi laget tidlig skisser som viste hvordan vi kunne tenke oss å gjøre det. I dag ser vi en evt. gjenoppbygging av fjøset som ledd i arbeidet med å styrke næringsgrunnlaget på gården knyttet til utleievirksomhet og gårdsturisme. Vi har i høst søkt Solund Kommune om gjenoppbygging av fjøset. I første omgang ønsker vi å få satt opp igjen et nytt bygg på den eksisterende grunnmuren.

Driftsbygget er tegnet med en åpen planløsning for snekkerverksted og maskiner for saging og bearbeiding av trematerialer i 1. etasje. I 2. etasje er det tegnet en åpen løsning med arbeidsbord og arbeidsbenk for maling og reparasjon av blant annet vinduer og dører, bygningsdeler og listverk. Den gamle gjødselkjelleren vil bli satt i stand for lagring og oppbevaring av maskiner og utstyr til kultivering og vedlikehold av marka og for lagring av maskiner og utstyr for vedproduksjon og «skogsdrift». Snekkerverkstedet vil ha utstyr for produksjon av listverk (håndfreser) og for produksjon/vedlikehold av bygningsdeler, hagemøbler og annet. Maleverkstedet vil være utstyrt for vedlikehold og sliping av dører og vinduer, hagemøbler og inventar ellers. Vi har også en del plasskrevende utstyr ellers som krever stor lagringsplass, utstyr til ulike aktiviteter bl.a bordtennisbord, hagemøbler, hageutstyr, fiskeredskaper (laksenot)/teiner, diverse båtutstyr, påhengsmotorer etc.

 

Marka og fjøset med beitende storfe.

Marka og fjøset med beitende storfe.

Folketelling 1845 med oversikt over utsæd/buskap

Folketelling 1845 med oversikt over utsæd/buskap

Planløsning

Planløsning

Fjøset før det ble revet i 1993.

Fjøset før det ble revet i 1993.

Skisse - gjenoppbygging

Skisse - gjenoppbygging

Fasadetegning mot øst

Fasadetegning mot øst

Fjøset. Restene av grunnmuren og låvebrua.

Fjøset. Restene av grunnmuren og låvebrua.

Skisse - gjenoppbygging

Skisse - gjenoppbygging

Fasadetegning mot vest

Fasadetegning mot vest