Kaia på Buskøy.

Kaia på Buskøy.

Kaia på Buskøy er privat, i motsetning til mange av de andre kaiene i Nord Solund, som er kommunale.

Kaia på Buskøy brukes i dag hovedsaklig av kommunen og andre offentlige etater til bl.a. persontrafikk, post, ved offentlige tilsyn/besøk på øya, vareleveranser og innsamling av husholdningsavfall. 

Tidligere hadde eierne på Buskøy avtale med Fylkesbaatane knyttet til ekspedisjon av vareleveranser med varebåtruten og persontrafikk med ekspressbåtruten. Ekspressbåtruten fra Bergen hadde endestopp på Buskøy og ekspressbåten lå ved kai på Buskøy til neste dag, frem  til ekspressbåtruten ble avviklet midt på 1990-tallet.

Vi søkte Solund Kommune om tilskudd til oppgradering av kaia våren 2020 og kommunen gjorde et vedtak om å dekke inntil 50 % av oppgraderingskostnadene. Kommunen innvilget et tilskudd på 68.250 kr til oppgradering av kaia på Buskøy.

Vi har nå kommet frem til en avtale med Solund Kommune om det offentliges bruk av kaia på Buskøy fremover. Arbeidet med oppgradering av kaia ble gjennomført av Harald Bontveit høsten 2020 med nye kantskinner, pullerter og ny fendring. Resultatet ble veldig bra og alle er fornøyd med at dette nå er gjort. 

Noen av kantskinnene må skiftes ut.

Noen av kantskinnene må skiftes ut.

Fortøyningsutstyr.

Fortøyningsutstyr.

Kantskinne.

Kantskinne.

Fortøyningsutstyr.

Fortøyningsutstyr.

Oversiktsbilde/Fendring

Oversiktsbilde/Fendring

Fortøyningsutstyr.

Fortøyningsutstyr.

Oversiktsbilde av kaia på Buskøy.

Oversiktsbilde av kaia på Buskøy.

Oppgraderingsarbeidet

Arbeidet med å ruste opp kaia ble påbegynt i begynnelsen av august og sluttført 2 uker senere. Resultatet er vist på bildene under. Det ble bra.

Montering av nye kantskinner

Montering av nye kantskinner

Langsiden - Nye kaiskinner og nye pollerter ferdig malt.

Langsiden - Nye kaiskinner og nye pollerter ferdig malt.

Montering av nye fendere.

Montering av nye fendere.

Tverrenden - ny fendring og ny kantskinne.

Tverrenden - ny fendring og ny kantskinne.

Reparasjon av kaia, montering av nye pollerter.

Reparasjon av kaia, montering av nye pollerter.

Ferdig - Nye kantskinner, pollerter og nye fendere.

Ferdig - Nye kantskinner, pollerter og nye fendere.