Sjøfiske - torsk, sei, lyr, krabbe og hummer

Det er mange gode fiskeplasser omkring Buskøy, spesielt på nordsiden. Fisket foregår oftest med pilk eller dorg. I dag er det mest makrell, sei og lyr vi får, men det hender også at vi får en og annen torsk. 

Krabbe og hummer fanges i teiner.

Hummerfisket er regulert. Hummerfisket starter 1. oktober. 

Sjøfiske
Sjøfiske
Småsei.
Sjøfiske.
Sjøfiske.
Det er ikke så ofte vi får torsk lenger.
Sjøfiske.
Sjøfiske.
Teiner. Kan brukes til både hummerfiske og krabbefiske.
Sjøfiske.
Sjøfiske.
Hummerfisket er regulert og starter 1. oktober. Det er bra med hummer i sjøen rundt Buskøy.
Sjøfiske.
Sjøfiske.
Krabbefangst. Det er mye krabbe i sjøen rundt Buskøy.
Fast fisk.

Fast fisk.

Flott fiskevær.

Flott fiskevær.

Naturopplevelser samtidig.

Naturopplevelser samtidig.

Kveldsstemning.

Kveldsstemning.