TV-innslag og videoer.

Vi har tatt med et noen TV-innslag fra NRK og noen videoer med levende bilder for å illustrere noen av virksomhetene som foregått fra Buskøy i tidligere tider.

I NRK-serien "Folk" finner vi programmet "Veien til Øyriket". Her følger vi fraktebåten Vestfrakt på tur langs kysten. Vestfrakt besøker Buskøy og butikken.

I en annen NRK-serie følger vi ekspressbåtruten Fjordglytt fra Bergen til Solund. Buskøy var endestopp på ekspressbåtruten fra Bergen til Solund frem til 1995.

De andre videoene er tatt med for å illustrere noe av virksomheten på Buskøy som har vært drevet av tidligere eiere av stedet.     

Veien til Øyriket - tur med fraktebåten Vestfrakt fra Bergen til Buskøy i Solund.

Veien til Øyriket, med fraktebåten Vestfrakt til Solund og Buskøy.

Vestfrakt på vei til kai på Buskøy.

Vestfrakt på vei til kai på Buskøy.

Buskøy Landhandel.

Buskøy Landhandel.

Ekspressbåtruten fra Bergen til Buskøy i Solund med MS Fjordglytt i 1990.

Buskøy var endestopp for ekspressbåtruten fra Bergen i mange år.

Solundir gikk i fast rute fra Bergen til Buskøy. Buskøy var endestopp og mannskapet lå over  før de returnerte til Bergen neste dag.

Solundir gikk i fast rute fra Bergen til Buskøy. Buskøy var endestopp og mannskapet lå over før de returnerte til Bergen neste dag.

Fjordglytt ved kai på Buskøy. Fjordglytt overtok ekspressruten etter Solundir.

Fjordglytt ved kai på Buskøy. Fjordglytt overtok ekspressruten etter Solundir.

Postruta i Nord Solund.

Postruta i Nord Solund. Kim Andre Herland har filmet turen fra Hersvik til Saltskår, Færøy og Buskøy.

Min bestefar - av Lars Gustavsen

En hyllest til min bestefar på 85 årsdagen.

Fjordaferd med veteranbåten Atløy i Sognefjorden.

Gamle Atløy fraktet varer og passasjerer langs kysten i gamle dager. Atløy var ofte innom Buskøy med passasjerer og varer til butikken. Båten som ble bygd i 1931, er i dag restaurert av båtveteraner og brukes i dag til ulike charterturer. På dette innslaget som ble sendt på Vestlandsrevyen 23.09.2014, ser vi også igjen restene av fraktebåten Nesøy. Nesøy var søsterskip til Atløy. Det var en annen av fraktebåtene som leverte varer til butikken på Buskøy i gamle dager. Restene av Nesøy ligger ved Sandnes utenfor Lærdal i Sognefjorden.

Ved klikke på linken under kommer innholdet i Vestlandsrevyen som ble sendt 23.09.2014 opp. Ved å klikke på innslaget "Fjordaferd som i gamle dager" kommer innslaget med Atløy opp. Flott at noen av de gamle båtene, som var en viktig del av kystkulturen, blir tatt vare på. 

Kilde: Vestlandsrevyen 23.09.2014.

Bildene nedenfor er hentet fra gamle familiealbum.

Nesøy ved kai på Buskøy

Nesøy ved kai på Buskøy

Nesøy på vei ut fra kai på Buskøy etter å ha levert varer til Butikken.

Nesøy på vei ut fra kai på Buskøy etter å ha levert varer til Butikken.

Selfangst

Jan Hess drev selfangst og hvalfangst i Vestisen med fangstskutene sine. Vi har ikke autentiske opptak fra virksomheten ombord i fangstskutene til Jan Hess, bare gamle bilder av båtene på fangstfeltene og mannskapet. Ishavsmuseet på Brandal har laget filmer om selfangsten i Vestisen. Filmen med Polarstar under er tatt opp i 1968. Filmen nedenfor er tatt med for å illusterere historien og slitet og livet ombord på de gamle fangstskutene. Ved å klikke på linken nedenfor får vi et innblikk i selfangsten slik det foregikk ute på isen.

Bildene nedenfor viser fangstskutene og mannskapene til Jan Hess i arbeid i Vestisen.

Mannskapet på en av Jan Hess sine båter i Vestisen med kvitunger.

Mannskapet på en av Jan Hess sine båter i Vestisen med kvitunger.
Flere Hess-båter i arbeid på fangsfeltet i Vestisen.

Flere Hess-båter i arbeid på fangsfeltet i Vestisen.

Vi har ikke autentiske filmopptak med Hess sine båter på storsildefiske, bare bilder av båtene og mannskene i arbeid på fiskefeltet. Innslaget på Filmavisen i 1954 gir oss en god beskrivelse av hvordan det må ha fortonet seg når når fisket foregikk med snurpenot. Jan Hess var en av foregangsmennene innen dette fisket og en av de første som fisket med snurpenot i Norge. Vi har tatt med dette innslaget for illustrere hvordan dette fisket foregikk og samtidig vise de enorme mengdene med sild som ble fisket opp i disse årene. 

Storsildefiske med snurpenot 1954

Bildene nedenfor er hentet fra gamle familiealbum og viser Hess-bater i arbeid på fiskefeltet.

En av Jan Hess sine båter, DS Ramoen, håver sild.

En av Jan Hess sine båter, DS Ramoen, håver sild.
Hess-båter i arbeid på sildefeltet.

Hess-båter i arbeid på sildefeltet.

Vi har ikke autentiske filmopptak av kilenotfiske etter laks fra Buskøy, men filmen nedenfor fra NRK viser hvordan dette fisket foregår. Vår ambisjon er også å holde kilenotfisket på Buskøy i hevd slik det har vært drevet i i tidligere tider.

Kilenotfiske etter laks

Bildene nedenfor er hentet fra gamle familiealbum og viser Trygve Buskøy og Hermann Færøyvik i arbeid med laksenota.

Trygve BUskøy i laksenota på Gavlen.

Høsting av tang og tare. Hermann Færøyvik startet taremottak på Buskøy i 1954 i samarbeid med Protan & Fagertun. Filmen fra NRK illustrer denne virksomheten slik den foregikk i starten. Taremottaket på Buskøy ble nedlagt i 2016. Heretter lastes taren direkte ombord å i båtene som frakter taren til fabrikken i Haugesund som eies av FMC Biopolymer.

Trygve BUskøy i laksenota på Gavlen.
Hermann Færøyvik med laksenot

Hermann Færøyvik med laksenot

Tang og tare

Bildene nedenfor er hentet fra gamle familiealbum og viser Taremottaket på Buskøy og en taretråler på vei til Buskøy for å levere dagens last.

Taremottaket på Buskøy

Taremottaket på Buskøy

Taretråler ved Buskøy. Alden i bakgrunnen.

Taretråler ved Buskøy. Alden i bakgrunnen.

I dag lastes taren direkte ombord i lastebåtene fra trålerne ute på feltet. Landstasjonene langs kysten ble lagt ned i 2016.