Restaurering av det gamle varelageret.

De gamle sjøhusene på Buskøy er veldig gamle. Antakelig har sjøhusene blitt flyttet til Buskøy fra Vilnes. Før i tiden var det vanlig å ta med seg husene når man flyttet. Oljebua og varelageret er bygd på samme måten som naustet.

Både oljebua og varelageret er rettet opp og fått ny kledning av impregnerte materialer. Etter at butikken ble nedlagt i 2009 var det ikke lenger behov for å benytte de gamle sjøhusene som lager for butikken.

Vi bestemte oss derfor å gjøre om de gamle sjøhusene til gårdsmuseum. I dag har vi samlet en del av de tingene vi har funnet under restaureringsarbeidet i et gårdsmuseum i oljebua og ivarelageret. Hensikten er både å ta vare på de gamle tingene og å formidle historien til det gamle handelsstedet til besøkende.

Den ytterste bua hadde begynt å sige framover og til siden. De gamle steinmurene hadde gitt etter og en del steiner hadde begynt å rase ut. Sjøen går inn under den ytterste bua og det ble et krevende arbeid arbeid å få rettet opp Varelageret. Steinmurene og fundamentene måtte forsterkes med betong samtidig som flere av gulvbjelkene under bua måtte skiftes ut. Med kyndig hjelp fikk vi forsterket steinmurene og fundamenteringen. Samtidig fikk vi jekket opp hele bua. 

For å lette passasjen foran bua ble det laget en litt bredere brygge i fronten.

Veggene i bua er rettet opp utvendig og kledd med impregnert panel. Det er satt inn nye dører og vinduer. De gamle dørene er beholdt som en del av det innvendige interiøret. Det samme gjelder skyvedøren i gavlveggen i fronten. 

Den ytterste sjøbua (varelageret) hadde fått slagside og trengte oppretting.

Den ytterste sjøbua (varelageret) hadde fått slagside og trengte oppretting.

Brygge.

Brygge.

Skyvedør.

Skyvedør.

Oppretting/tlekting for ny impregnert kledning.

Oppretting/tlekting for ny impregnert kledning.

Oppretting.

Oppretting.

Brygge.

Brygge.

Skyvedør.

Skyvedør.

Vindsperre/Papp.

Vindsperre/Papp.

Oppretting.

Oppretting.

Brygge

Brygge

Skyvedør.

Skyvedør.

Ny impregnert kledning.

Ny impregnert kledning.

Sjøhusene 2019.

Sjøhusene 2019.

Oppretting av den ytterste bua.
Oppretting av den ytterste bua.
Den ytterste bua har tydelig slagside mot høyre.Bus
Oppretting av den ytterste bua.
Oppretting av den ytterste bua.
Det ble laget nye gulvbjelker av lokalt tømmer.
Oppretting av den ytterste bua.
Oppretting av den ytterste bua.
Bua ble jekket opp 14 cm på slagsiden.
Oppretting av den ytterste bua.
Oppretting av den ytterste bua.
Gulvbjelker med råteskader ble skiftet ut med friskt tømmer og innsatt med impregnering.
Oppretting av den ytterste bua.
Oppretting av den ytterste bua.
Det ble laget forskaling på innsiden av steinmuren som ble fylt med betong fra utsiden på begge sidene og i fronten.g
Restaurering av det gamle varelageret - utvendig.
Restaurering av det gamle varelageret - utvendig.
For å bedre passasjen ble det laget en bredere brygge foran den ytterste bua.
Restaurering av det gamle varelageret - utvendig.
Restaurering av det gamle varelageret - utvendig.
Oppretting av veggene. De gamle veggene er beholdt sammen med den originale bærekonstruksjonen. .
Restaurering av det gamle varelageret - utvendig.
Restaurering av det gamle varelageret - utvendig.
Det er lagt et nytt lag med papp utenpå det nye reisverket.
Restaurering av det gamle varelageret - utvendig.
Restaurering av det gamle varelageret - utvendig.
Bua er kledd ved impregnert panel. Takplatene er malt med Bengalakk. Det er satt inn nye dører i begge buene.
Restaurering av det gamle varelageret - utvendig.
Restaurering av det gamle varelageret - utvendig.
De gamle dørene i begge buene er beholdt som endel av innvendige interiøret. Det samme gjelder de gamle skyvedørene i fronten.
Restaurering av det gamle varelageret - innvendig.
Restaurering av det gamle varelageret - innvendig.
Det er lagt gulv på hemsen samtidig som gavleveggen og taket er kledd med panel. Det er tatt hull i gulvet til trapp fra 1. etasje.
Restaurering av det gamle varelageret - innvendig.
Restaurering av det gamle varelageret - innvendig.
Gavlveggen i 1. etasje er kledd med impregnert panel.
Restaurering av det gamle varelageret - innvendig.
Restaurering av det gamle varelageret - innvendig.
Veggene i varelageret er kledd med rupanel.
Restaurering av det gamle varelageret - innvendig.
Restaurering av det gamle varelageret - innvendig.
Vi bestemte oss får å bygge om det gamle ishuset til skipsmesse.se.
Restaurering av det gamle varelageret - innvendig.
Restaurering av det gamle varelageret - innvendig.
Det er montert trapp fra 1. etasje opp på hemsen.var
Restaurering av det gamle varelageret - innvendig.
Restaurering av det gamle varelageret - innvendig.
Det er montert vindu i gavlveggen ut mot kaia.
Restaurering av det gamle varelageret.
Restaurering av det gamle varelageret.
Veggene er kledd med rupanel.
Restaurering av det gamle varelageret - innvendig.
Restaurering av det gamle varelageret - innvendig.
Det er lagt gulv på hemsen.
Restaurering av det gamle varelageret - innvendig.
Restaurering av det gamle varelageret - innvendig.
Taket er kledd med gammel panel mellom takbjelkene.
Restaurering av det gamle varelageret - innvendig.
Restaurering av det gamle varelageret - innvendig.
Det er installert solcelleanlegg i oljebua og varelageret.
Gårdsmuseum
Gårdsmuseum
Tema - Jan Hess/fiske og fangst.
Gårdsmuseum
Gårdsmuseum
Tema - Jan Hess/Rederivirksomheten
Gårdsmuseum
Gårdsmuseum
Tema - Jan Hess Rederivirksomheten. DS Buskø - Skipsmesseinteriør.
Gårdsmuseum
Gårdsmuseum
Tema - Verktøy
Gårdsmuseum.
Gårdsmuseum.
Gamle gjenstander fra fiskeri og gårdsdrift.