Turkart - Varden/Fyrlykta

Turkart - Varden/Fyrlykta

Turstier på Buskøy  - Tur 1.

Varden/Fyrlykta på Buskøygavlen – lengde ca. 1,1 km.

Grendevegen på vei mot Varden.

Grendevegen på vei mot Varden.

Turbeskrivelse - Varden og Fyrlykta

Turbeskrivelse - Varden og Fyrlykta

Varden.

Varden på Buskøygavlen ble satt opp i 1897. Varden har vært et viktig sjømerke i skipsleia som sjøfarende har kunnet navigere etter siden den ble satt opp. Varden er godt synlig fra alle kanter når du kommer nordfra. For oss på Buskøy har Varden blitt et populært turmål. Her kan du notere turene dine i en egen notisbok som ligger inne i steinmuren. Det er ikke bare folkene på Buskøy som tar turen til Varden. Varden er også et populært turmål for andre som besøker Buskøy. Turløypa til Varden er merket av ivrige turgåere på øya.

Fyrlykta.

Det er merket en egen avstikker til Fyrlykta fra stien til Varden. Fyrlykta på Buskøygavlen ble satt opp en god del år senere enn Varden. I gamle dager var lykta parafindrevet. Parafinen måtte bæres på ryggen fram til lykta i all slags vær. I dag er lykta elektrifisert med solcellepanel. Fra lykta åpner det seg et fantastisk panorama nordover med usikt mot Alden, Kinna Klova og Aralden.

1943

Hva skjedde i 1943? Årstallet 1943 er risset inn i fjellet langs vegen til Varden på Gavlen. Harald Bontveit fant årstallet hogd inn i fjellet langs veien på tur til Varden. Hva skjedde i 1943? Hva var det som fikk noen til å hogge årstallet 1943 inn i fjellet langs turstien til Varden? Noe hadde gjort så sterkt inntrykk på folkene på garden Gavlen at årstallet ble hogd inn fjellet langs vegen til Varden på Gavlen.

Kan det ha noe med hendelsene som er beskrevet i boka «To levende og to døde» eller kan det ha noe med hendelsene i Ospa dette året hvor MTB 345 ble tatt av tyskerne og hele mannskapet ble likvidert og senket i sjøen. Dette var to tragiske hendelser som gjorde sterkt inntrykk på folk i Buskøyvågen dette året.

Varden/Fyrlykta på Buskøygavlen
Varden/Fyrlykta på Buskøygavlen
Stien er skiltet fra grendevegen.
Varden/Fyrlykta på Buskøygavlen
Varden/Fyrlykta på Buskøygavlen
Den gamle veien fra Gavlen. Store graner langs stien. Så lenge fyrlykta var parafindrevet måtte parafinen bæres på ryggen fra gården Gavlen.
Varden/Fyrlykta på Buskøygavlen
Varden/Fyrlykta på Buskøygavlen
Varden ble bygget i 1897 og er et kjent landemerke i skipsleia.al
Varden/Fyrlykta på Buskøygavlen
Varden/Fyrlykta på Buskøygavlen
Utsikten mot Alden.
Varden/Fyrlykta på Buskøygavlen
Varden/Fyrlykta på Buskøygavlen
Varden har blitt et populært turmål på Buskøy.t
Varden/Fyrlykta på Buskøygavlen
Varden/Fyrlykta på Buskøygavlen
Stien til fyrlykta er merket og tar av fra stien til Varden.
Varden/Fyrlykta på Buskøygavlen
Varden/Fyrlykta på Buskøygavlen
Stien går gjennom forholdsvis lett terreng.
Varden/Fyrlykta på Buskøygavlen
Varden/Fyrlykta på Buskøygavlen
Fyrlykta på Buskøygavlen. Flott utsikt mot Alden og Kinna Klova i nord.
Varden/Fyrlykta på Buskøygavlen
Varden/Fyrlykta på Buskøygavlen
Det er flott utsikt fra fyrlykta.
Varden/Fyrlykta på Buskøygavlen
Varden/Fyrlykta på Buskøygavlen
Stien til fyrlykta er merket og tar av fra stien til Varden.

1943

Langs stien før vi tar av mot Varden er det risset inn et årstall  på en stein ved siden av veien som fører frem til Ytre Myra, graslandet som Trygve dyrket opp på Gavlen. Årstallet som er risset inn på steinen, er 1943.

Hva skjedde i 1943?

Hva var årsaken til at noen risset inn dette årstallet på denne steinen og hvem var det som gjorde det?

Er det noen som kjenner historien?

Hva skjedde i 1943?

Hva skjedde i 1943?

Stedet hvor 1943 er risset inn i stein.

Stedet hvor 1943 er risset inn i stein.

Kan det være hendelsen som er beskrevet her som er forklaringen?

Kan det være hendelsen som er beskrevet her som er forklaringen?