Turstier på Buskøy - Tur nr. 2.

Reset/Livdehelleren/Norde Myra – lengde ca. 1 km. 

Det opprinnelige navnet på Buskøy var Resføen. Det opprinnelige navnet kom av at stedet ble brukt som avrettingssted i gammel tid. Det sies at avrettingsstedet var på Reset og at selve skafottet var plassert under Livdehellaren.

Etter halshoggingen ble hodene satt på stake godt synlige i skipsleia.Fra dette stedet var det utsyn både til Lågøyfjorden i sør og Buefjorden i nord.

Langs turstien opp til Livdehelleren ligger ruinen av fjøset som Georg Balchen Hess bygde på begynnelsen av 1900-tallet. Dette var et moderne fjøs med både låve og møkkjeller. Gården hadde ca. 10 dekar dyrket mark.

På Norde Myra har vi utsyn mot Buefjorden. Her ser vi Blikkskjæret og Årsholmen som også tilhører Buskøy. Årsholmen er i dag fredet som naturreservat.

Et gammelt sagn sier at det skal være begravet en skotsk prins på Norde Myra sammen med en sølvskatt. Verken levningene etter prinsen eller sølvskatten er så langt funnet.

Turkart.

Turkart.

Livdehellaren. Stedet der skafottet sto.

Livdehellaren. Stedet der skafottet sto.

Turbeskrivelse - Avrettingsstaden

Turbeskrivelse - Avrettingsstaden

Livdehellaren/Norde Myra
Livdehellaren/Norde Myra
Bildet viser den gamle vegen til fjøset og tuftene av fjøset som Balchen Hess bygde i 1907. Fjøset ble revet i 1993.
Livdehellaren/Norde Myra
Livdehellaren/Norde Myra
Turgåere på vei til avrettingsstaden.
Livdehellaren/Norde Myra
Livdehellaren/Norde Myra
Det sies at skafottet sto under Livdehellaren midt på bildet..
Livdehellaren/Norde Myra
Livdehellaren/Norde Myra
Reset er det høyste punktet på Myra med utsikt over Buefjorden i nord og Lågøyfjorden i sør.
Livdehellaren/Norde Myra
Livdehellaren/Norde Myra
Edel forteller turgåere om avrettingsstaden og bakgrunnen for navnet "Refsøen".
Livdehellaren/Norde Myra
Livdehellaren/Norde Myra
Parti ved Stallane på Norde Myra.
Livdehellaren/Norde Myra
Livdehellaren/Norde Myra
Reset. Utsikt mot Lågøyfjorden i sør.
Livdehellaren/Norde Myra
Livdehellaren/Norde Myra
Norde Myra i høstfarger.
Livdehellaren/Norde Myra
Livdehellaren/Norde Myra
Norde Myra.
Livdehellaren/Norde Myra
Livdehellaren/Norde Myra
Norde Myra. Utsikt mot Buefjorden i Nord.
Livdehelleren
Livdehelleren
Avrettingsstaden under Livdehelleren.
Informasjonsskilt/Malerier.
Fangetransport
Fangetransport
Illustrasjon av fangetransporten fra Fure
Buskøy 1600 - 1700-tallet
Buskøy 1600 - 1700-tallet
Illustrasjon av handelstedet Refsøen på 1600-1700-tallet med handelsbuer og jektehavn.
Skafottet
Skafottet
Illustrasjon av seremonien på avrettingsstaden.
Fangetransporten
Fangetransporten