Buskøy Fiskemottak

Buskøy Fiskemottak.

John Midtbø startet fiskemottak på Buskøy på midten av 1970-tallet. Den gang var det et yrende liv på øyene og mange av de eldre rundt på øyene drev fiske.

Aktiviteten på fiskemottaket på Buskøy var høy utover i 80-årene og ut på 1990-tallet. Fisken ble levert fersk med is i isoporkasser til egne båter fra Lerøy i Bergen. Det ble levert fisk av alle slag til mottaket på Buskøy, torsk, sei, lyr, hyse, brosme, kveite, breiflabb, lange, pigghå og steinbitt.

Etterhvert som fiskerne ble eldre og rekrutteringen av nye fiskerene sviktet, ble fiskemottaket lagt ned. Etterhvert var det ingen som drev fiske på "pensjonisthavet" i Nord Solund. Fiskemottaket på Buskøy ble lagt ned på slutten av 1990-tallet.

Buskøy Fiskemottak holdt til i den hvite bygningen til venstre på bildet.

Buskøy Fiskemottak holdt til i den hvite bygningen til venstre på bildet.

Torsk og sei.

Torsk og sei.

Kveite.

Kveite.