Innspill til Arealdelen i ny Kommuneplan 2020 - 2030

Minihytteprosjekt på Buskøy.

Vårt prosjekt er inspirert av Børge Ouslands opplevelsesprosjekt på Manshausen i Steigen Kommune, Nordland.  Det er mange likhetstrekk mellom handelsstedet Manshausen i Steigen og handelsstedet Buskøy i Solund. Børge Ousland kjøpte øya Manshausen i 2010 og i 2012 godkjente kommunestyret i Steigen et opplevelsesprosjekt på Manshausen. Hele prosjektet har vært et eventyr for Ousland og lokalsamfunnet.

Forslag til Minihytteprosjekt på Buskøy

Vi ønsker at det avsettes areal for et nytt minihyttefelt på Norde Myra med plass til 5 minihytter i den nye arealplanen. Vi har blitt inspirert av flere lignende prosjekter, bl. a. av tre prosjekter på henholdsvis Smøla i Møre og Romsdal, i Steigen i Nordland og i Malangen i Troms. Bildene og beskrivelsene illustrerer hvordan vi tenker oss et slikt hyttefelt på Norde Myra. På det gamle handelsstedet Manhausen i Steigen har Børge Ousland realisert et opplevelsesprosjekt med 7 flotte sjøhytter i vannkanten.

Vi tenker oss noe tilsvarende med et hyttefelt med litt spesielle minihytter hvor nærheten til naturen og sjøen vil være sentralt. Vi har tro på at det kan være mulig å realisere bygging av minihytter på nordsiden av Buskøy uavhengig av når planene om vegsambandet til øyene i Nord Solund blir realisert. Vi synes dette ville være veldig interessant også i Solund. Vi tenker oss at dette enten kan realiseres som utleiehytter evt. som selveierhytter.

Hyttene er tenkt laget i ferdig i moduler i massivtre som kan heises rett på stålpilarer på land. Det vil bli lagt vekt på miljøvennlige løsninger; forbrenningstoalett, solceller m.m.

Hyttene skal kunne fjernes slik at fotavtrykket i naturen blir minimalt. Hyttene vil bli plassert slik at hensynet til ferdsel i standsonen og fremtidig havstigning blir ivaretatt.

Buskøy - Minihyttefeltet på Norde Myra  - i utkastet til ny kommuneplan.

Buskøy - Minihyttefeltet på Norde Myra - i utkastet til ny kommuneplan.

Hyttefelt for minihytter på Norde Myra - skisse

Hyttefelt for minihytter på Norde Myra - skisse

Minihytte - perspektivskisse

Minihytte - perspektivskisse

Hyttefelt for minihytter - plassering

Hyttefelt for minihytter - plassering

Tegning - fasade

Tegning - fasade

Minihyttefelt - plassering av hyttene sett fra sjøen

Minihyttefelt - plassering av hyttene sett fra sjøen

Utsikten mot Årsholmen og Blikskjæret

Utsikten mot Årsholmen og Blikskjæret