Skole/undervisning.

Det har vært skole på Buskøy i tidligere tider.  Ved folketellingene i 1875, 1891 og 1910 finner vi at det har vært egen lærer på gården. De gamle skolepultene står fortsatt i gamlehuset.

Vi er usikre på når det ble skole på Vassdalen for barna i Nord Solund, men folketellingen i 1910 viser at det var "logerende" lærererinne på gården Refsøen og skole i gamlehuset på Buskøy.

I bygdesoga for Solund står det at skolen på Vassdalen ble bygd i 1918. Da er det logisk å anta at "hjemmeskolen" på Buskøy holdt fram til skolebygget på Vassdalen ble bygd i 1918.

Søren H. Systad  var logerende skolelærer på Buskøy i 1875.

Søren H. Systad var logerende skolelærer på Buskøy i 1875.

Skolepulter i gamlehuset.

Skolepulter i gamlehuset.

I 1891 er Martha Elisabeth Røst Pettersen registrert som lærerinne på Buskøy.

I 1891 er Martha Elisabeth Røst Pettersen registrert som lærerinne på Buskøy.

Skolebilder

Skolebilder

I 1910 er Berleyh Wilderstrøm registrert som huslærer på Buskøy.

I 1910 er Berleyh Wilderstrøm registrert som huslærer på Buskøy.

Skolekart

Skolekart