Restaureringsarbeidet.

Vi arvet eiendommen "Refsøen" på Buskøy i 2005. Eiendommen har vært i Hessfamiliens eie siden 1849.

Da vi arvet eiendommen hadde gamlehuset stått ubebodd siden begynnelsen av 1960-tallet. Posten og butikken i 1. etasje var fortsatt i drift da vi overtok. Butikken og posten ble senere lagt ned i 2009.

Vi startet restaureringsarbeidet i påsken 2006. Nå, etter snart 16 år, begynner vi å føle at vi har fått realisert mange av planene vi hadde da vi startet. Det har vært mye jobb, veldig mye jobb, men i dag kan vi si at det har vært verdt det. 

Flere av uthusene ble revet på begynnelsen av 1970-tallet i forbindelse med at grendevegen ble lagt gjennom gårdstunet. Disse bygningene har vi bygget opp igjen.

Fjøset ble revet i 1993 etter at gårdsdriften ble avviklet på midten av 1980-tallet. Vi har også lyst til å gjenreise driftsbygningen som hører til gården.  

I dag fremstår eiendommen i bra stand både utvendig og innvendig.

Sveitserstilen 1850 - 1930

Sveitserstilen er rik på detaljer og samspill mellom dekorative og konstruktive elementer. Det kommer kanskje som en overraskelse, men sveitserstilen var opprinnelig svært fargerik. Bærende konstruksjoner ble holdt i en mørkere farge enn veggflaten. Også vindusomramminger og andre detaljer fikk avvikende farge, noe som gjorde fasadene levende og spennende. Sveitserstilen er den mest utbredte av de gamle stilperiodene fordi den strekker seg over nærmere 100 år og representerer en periode med sterk vekst. Stilen har sitt opphav i Tyskland, hvor det oppsto en begeistring for sydtyske og sveitsiske alpehus.

Sveitserstilen brer om seg i takt med innføring av ny byggeteknikk og maskinell produksjon av lister og paneler på sagbruk. For første gang får vi en stil som er basert på trevirke som byggemateriale. Et godt eksempel er de vakre løvsagarbeidene.

Buskøy 1910.

Buskøy 1910.

Buskøy 2004
Buskøy 2004
Bildet er tatt fra Vågen.
Buskøy 2004
Buskøy 2004
Bildet er tatt fra naustet. Bildet viser at det vokser store graner i den gamle hagen.
Buskøy 2004
Buskøy 2004
Hagen er igjenvokst med busker og kratt.
Buskøy 2004
Buskøy 2004
Butikken er fortsatt i drift og bensinpumpa på kaia er fortsatt intakt og i drift.
Buskøy 2004
Buskøy 2004
Det er lenge siden restene etter den gamle altanen ble revet.
Buskøy 2019.
Buskøy 2019.
Hagen med gamlehuset i bakgrunnen.
Buskøy 2019.
Buskøy 2019.
Utsikten fra trappa utenfor gamlehuset.
Buskøy 2019.
Buskøy 2019.
Oversiktsbilde over eiendommen fra Håvardplasset.
Buskøy 2019.
Buskøy 2019.
Kaia og sjøhusene.
Buskøy 2019.
Buskøy 2019.
Hagen.