Gården Refsøen Bnr. 58, bnr. 1 og 18

Kulturarven

Reffsøen, Refsøe, Refsøen, Buschøen, Buskøyna, Buskøy

Tidligere generasjoners pågangsmot, fortellingene og det de fikk utrettet

Fornemmelsene, inntrykkene, atmosfæren og sporene de etterlot.

Det er historien om handelsstedet Buskøy.


Vi vil ta vare på historien. Vi har laget vårt eget "gårdsmuseum" i de gamle sjøhusene hvor stedets historie kan bli fortalt videre i form av tekst og bilder, i form av gamle bruksgjenstander som vi har tatt vare på og ved å gjenskape noe av miljøet og atmosfæren på det gamle handelsstedet. Eiendommen på Buskøy har en spennende historie. Vi føler at vi gjennom arbeidet vårt, har gitt eiendommen et løft og at det dette løftet også har hatt betydning for omgivelsene våre i Nord Solund.


Publikasjoner - Bøker og Temahefter


For å gjøre noe av historien lettere tilgjengelig for de som måtte være interessert, har vi laget noen temahefter med litt informasjon om noen temaer og viktige hendelser i gårdens historie. Et eksempel er temaheftet om rederen "Jan Hess -  Rederivirksomheten og båtene". Et annet temahefte er historien om Minna Seng og hvordan den kom til Buskøy. Noen av temaheftene er tilgjengelige i gårdsbutikken.