Vi har fått installert bredånd på Buskøy.

Arbeidet med å installere bredbånd er fullført våren 2021. Vi har fått installert bredbånd i gamlehuset. Det innebærer et stort teknologisk framskritt og muliggjør bl.a. at det er mulig å arbeide fra hjemmekontor på Buskøy, at det er mulig å se TV via nettet og at det er mulig å delta i nettmøter på Teams og andre digitale plattformer.