Kilder

Vi har funnet mye historisk materiale om Buskøy i ulike bøker og i ulike arkiver. Flere av bøkene er tilgjengelige i Nasjonalbiblioteket.  

Artikkel i Allkunne

Artikkel i Allkunne

Artikkel i Allkunne

Artikkel i Allkunne

Digitalarkivet - folketellinger

Digitalarkivet - folketellinger

SEFRAK- registret

SEFRAK- registret

Nasjonalbiblioteket - Leo Oterhals, Fangst og Fiske omtale av Hessslekta

Nasjonalbiblioteket - Leo Oterhals, Fangst og Fiske omtale av Hessslekta

Gards og ættesoge for Solund - omtale av Garden Refsøen

Gards og ættesoge for Solund - omtale av Garden Refsøen

Artikkel i Allkunne

Artikkel i Allkunne

Artikkel i Alkunne

Artikkel i Alkunne

Fylkesarkivet

Fylkesarkivet

Solund Sogelag

Solund Sogelag

Nasjonalbiblioteket - Langelandætta,- omtale av Jan Johan Langeland og kona Ingeborg Marie.ss slekta

Nasjonalbiblioteket - Langelandætta,- omtale av Jan Johan Langeland og kona Ingeborg Marie.ss slekta

Dampen og Kaia - omtale av stoppestedet Buskøy

Dampen og Kaia - omtale av stoppestedet Buskøy

Artikkel i Allkunne

Artikkel i Allkunne

Artikkel i Allkunne

Artikkel i Allkunne

Fylkesarkivet  - Lokale Stedsnavn

Fylkesarkivet - Lokale Stedsnavn

Solundarkivet

Solundarkivet

Nasjonabibiloteket - Kobroslegten, omtale av Hans Christian Hess

Nasjonabibiloteket - Kobroslegten, omtale av Hans Christian Hess

Bygdebok for Askøy - omtale av Jan Hess og Sølfest Andersen og virksomheten på Florvåg

Bygdebok for Askøy - omtale av Jan Hess og Sølfest Andersen og virksomheten på Florvåg