Felles flytebryggeanlegg og gjestehavn i Buskøyvågen.

Diskusjonen om et felles flytebryggeanlegg i Buskøyvågen kom opp i løpet av våren 2020.

Sommeren 2020 ble det nedsatt et interimstyre som fikk i oppdrag å utarbeide planer for et felles flytebryggeanlegg for fastboende og hytteeiere i Buskøyvågen.

I løpet av sommeren/høsten 2020 meldte det seg 9 interessenter til 10 båtplasser. Det er tenkt å lage til gjestehavn for besøkende på utsiden av bryggeanlegget. Flytebryggeanlegget er tenkt plassert i forlengelsen av den eksisternede rutebåtkaia. 

Våren 2021 ble det søkt om byggeløyve for bryggeanlegget. Samtidig ble Buskøyvågen Bryggesameie stiftet.

Det ble innhentet tilbud på anlegget og tilbudet fra Marinegruppen AS på Tysnes ble valgt. Totalbudsjettet for flytebryggeanlegget vil være ca. kr. 900.000.

Det er inngått av avtale mellom oss som grunneier og eiere av rutebåtkaia og Buskøyvågen Bryggesameie om landfeste og adkomst til bryggeanlegget. 

Buskøyvågen Bryggesameie vil få ansvaret for utbyggingen og driften av anlegget når anlegget står ferdig. På utsiden av bryggeanlegget vil det bli lagt til rette for gjestehavn for besøkende.

Byggesøknaden ble innvilget 25. mai 2021 og bryggeanlegget er nå bestilt fra Marinegruppen AS.

Ansvarlig utbygger vil være Bontveit Rederi.

Planen er at bryggeanlegget skal stå ferdig høsten 2021.

I dag, 21. november 2021,er begge bryggene og landgangen kommet på plass i forlengelsen av rutebåt kaia.  

Bryggene leveres på Buskøy

Bryggene leveres på Buskøy

Felles bryggeanlegg -  gjestehavn

Felles bryggeanlegg - gjestehavn

Felles flytebryggeanlegg

Felles flytebryggeanlegg

Klargjøring før montering.

Klargjøring før montering.

Flytebryggeanlegget på Buskøy.

Flytebryggeanlegget på Buskøy.

Felles flytebryggeanlegg - landgang og utriggere

Felles flytebryggeanlegg - landgang og utriggere

Montering av utriggere

Montering av utriggere

Bryggeanlegget med gjestehavn på Buskøy

Bryggeanlegget med gjestehavn på Buskøy

Gjestebrygge

Gjestebrygge

Kommentarer

Gøsta Odéen

29.07.2022 17:48

Var på dagsbesøk i gjestehavna i dag. Eg er mektig imponert over alt de har fått til på Buskøy. Håper at mange etter kvart vil oppleve Buskøy som den perla den er. Lukke til med vidare arbeid !

Sverre Roar Gustavsen

30.07.2022 04:22

Takk for hyggelig tilbakemelding. Fortsatt god sommer.