Taretråling, Taremottak, Tarefrakting.

Taremottak/Taretråling på Buskøy.

På 1800-talet vart brenning av tare en viktig attåtnæring for mange langs kysten. Slik var det også i Solund, og dei fleste kjøpmenn i ytre Solund tok imot tareoske for sal til fabrikkar. Oska vart brukt til framstilling av jod. Den første fabrikken som vart bygd i industribygda Stongfjorden av bergensaren Kristian Faye, var ein jodfabrikk, driven frå 1897 til 1910.

I 1952 starta Protan & Fagertun mottak av fingertare hos Herman Færøvik på Buskøy, og seinare vart det opna mottak også på Lundøy og Indrevær. Skjæring av fingertare vart ei eiga næring om sommaren for folk i Solund, men det tok slutt i 1977.

I 1972 starta anlegget på Buskøy mottak av stortare frå taretrålarar. Anlegget på Buskøy v ar det einaste i Sogn og Fjordane, og i 2002 var 10 personar ansatt på anlegget. Styrar var Harald Bontveit. Området rundt Buskøy har vært godt egnet til tråling etter tare.

På mottaket kuttes taren opp og tilsettes formalin før den legges på lager.

Mottaket på Buskøy var det største mottaket langs kysten og anlegget var i drift siden midt på 1950 - tallet og frem til 2016. Taremottaket på Buskøy ble nedlagt i 2016.

I dag blir taren lastet direkte fra trålerne ombord i fraktebåtene Bona Sea og Bona Safir ute på feltet uten mellomlagring på land.

Taretråling.

Trålerne skjærer tare langs hele kysten fra Rogaland til Nord Trøndelag. Båtene kan høste 2-3 laster pr dag avhengig av værforhold og avstanden til feltene.

Tarefrakting/Bontveit rederi.

Harald Bontveit og sønnene, Åge og Einar, har startet eget rederi i 2007 som frakter tare fra mottaksanlegg på kysten til fabrikkanlegget i Haugesund. Båtene, Bona Sea og Bona Safir, betjener hele norskekysten fra Rogaland til Nord Trøndelag og frakter 150.000 tonn tare pr. år. Fabrikkanlegget i Haugesund eies av FMC Biopolymer. Selskapet produserer ulike alginater til bl.a. farmasøytisk industri.

Taretråleren Buskalg på vei inn Buskøyvågen til taremottaket for å losse tare.

Taretråleren Buskalg på vei inn Buskøyvågen til taremottaket for å losse tare.

Lossing av tare ved anlegget på Buskøy på 1970 tallet.

Lossing av tare ved anlegget på Buskøy på 1970 tallet.

Lossing av tare fra en moderne taretråler ved anlegget på Buskøy rundt 2010.

Lossing av tare fra en moderne taretråler ved anlegget på Buskøy rundt 2010.