Naustet - nytt tak/utskiftning av de rustne bølgblikkplatene.

Naustet er veldig gammelt. Antakelig er naustet og de gamle sjøbuene flyttet til Buskøy fra Vilnes. Det var Jan Langeland og kona Ingeborg Marie som hadde med seg materialene til sjøhusene da de kom til Buskøy omkring 1870. Vi er i vertfall blitt fortalt det. I gamle dager var det vanlig å ta med seg husene når man flyttet.

I naustet kan vi studere den gamle byggeskikken som ble brukt med bl.a. trenagler i bærekonstruksjonene. De vedlagte bildene viser bærekonstruksjonene og måten de er satt sammen på med trenagler.

Grindbygg – byggeteknikk

I grindbygde hus bærer et skjelett av tømmerstokker vegger av tynne bord. Konstruksjonsmåten er materialbesparende og egnet til å konstruere store åpne rom. I kyststrøkene på Vestlandet holdt konstruksjonen seg lenger enn i landet forøvrig. Det kan skyldes manglende tilgang på trevirke. Derfor ser vi ofte gjenbruk av eldre grinder og stavleier i nyere bygninger.

Men konstruksjonen hadde også tekniske fordeler. Den bærende konstruksjonen var beskyttet mot vær og vind av bordvegger som lett kunne skiftes. Og den luftige byggemåten egnet seg godt for løer i områder med urolig fuktig vær.

Buskøy før 1930 - naustet nederst til venstre.

Buskøy før 1930 - naustet nederst til venstre.

Reparasjon av taket.

Reparasjon av taket.

Naustet med nytt tak.

Naustet med nytt tak.

Naustet i bakgrunnen.

Naustet i bakgrunnen.

Reparasjon av taket  - utskitning av lekter.

Reparasjon av taket - utskitning av lekter.

Naustet med veggmalerier.

Naustet med veggmalerier.

Naustet.

Naustet.

Bærekonstruksjon av grindbygde tømmerstokker.

Bærekonstruksjon av grindbygde tømmerstokker.

Båtnaustet.

Båtnaustet.