Buskøy Gårdsmuseum

Buskøy er et gammelt handelssted med en spennende historie langt tilbake på 1600 tallet. Buskøy, eller Reffsøen, som øya ble kalt i tidligere tider er første gang nevnt i skriftlige kilder (lensrekneskapene) på begynnelsen av 1600-tallet.

På begynnelsen av 1600-tallet var gården først bebodd av leilendingen Madz Kræmmer, deretter leilendingen Bendigt og etter det leilendingen Nils Reffsøen. Basert på skrevne kilder kan det se ut som Busch-familien har overtatt gården rundt 1650-tallet. Ivar Nilsson Busch var sønn av futen Nils Busch i Sunnfjord.

På gamle kart fra 1700-tallet er navnet på øya Buschøen.

Vi har laget et lite gårdsmuseum, Buskøy Gårdsmuseum. Vi har tatt vare på en del gamle dokumenter, gamle bøker, gamle gjenstander, gamle redskaper og gamle bilder som vi har kommet over under restaureringsarbeidet.

Samtidig har vi funnet en del historisk informasjon om Buskøy i ulike arkiver (Fylkesleksikon, Fylkesarkivet, Alkunne, Digitalarkivet, Kartverket) som vi har tatt vare på og samlet i gårdsmuseet. Det er folketellinger, oversikt over lokale stedsnavn, gamle bilder, avisartikler osv.

Vi har samlet materialet vi har kommet over under ulike temaer i museet. Vi har også gjort deler av materialet tilgjengelig på internett.

Temaer:

Handelsstedets historie.

Gamle kart

Næringsvirksomhet på Buskøy

Gårdsdriften på Buskøy

Landnotfisket på Buskøy

Laksefiske på Buskøy

Fiskemottaket på Buskøy

Lakseoppdrett på Buskøy

Steinindustrien på Buskøy

Tarefrakting på Buskøy.

Skole/Undervisning