Bilten og Buskøy Landhandel
Bilten og Buskøy Landhandel
Bilde av butikken på 1970 - tallet.
Bilten og Buskøy Landhandel
Bilten og Buskøy Landhandel
Bilten utenfor oljebua
Bilten og Buskøy Landhandel
Bilten og Buskøy Landhandel
Bilten i sving bak kassa.
Bilten med strikketøyet.
Bilten med strikketøyet.
Bilten hadde sin faste plass ved vinduet i butikken.
Bilten hadde sin faste plass ved vinduet i butikken.

Bilten og Buskøy Landhandel.

Bilten (Ingeborg Gerd) og mannen Harry tok over landhandelen på Buskøy i 1942 etter at landhandelen hadde ligget nede noen år. Bilten var både poståpner, telefonbestyrer og dampskipsekspeditør. Harry hadde ansvaret for postruta, men var også mye borte på fiske. De første årene måtte hun borde rutebåten utenfor Voksholet i all slags vær. Det var ganske tøft noen ganger. Mannfolkene var oftest borte på fiske når det røynet på som verst.

Bilten ble tidlig enke. Harry døde i laksenota i 1967. Butikken ble drevet uten faste åpningstider og Bilten tørnet ut til alle døgnets tider når båtene kom inn for å proviantere. Vi vil alltid huske Bilten og det gode humøret hennes. Vi vil minnes henne der hun satt i vinduet i butikken med strikketøyet sitt.

Butikken ble avviklet i 2009. Da hadde Bilten fylt 90 år og drevet butikken i 68 år. Bilten ble hedret med kongens fortjenestemedalje i sølv i 2006. Medaljen fikk hun overrakt av kong Harald og dronning Sonja på slottet i Oslo.

Det er skrevet mye om Bilten, både i lokalavisene og i ukeblader. I programmet " Veien til Øyriket" med fraktebåten Vestfrakt får vi møte Bilten i sving bak kassapparatet i butikken. Programmet finnes under "Videoer fra Buskøy".  

Biltens oppskrift på en god alderdom har vært: «Behold humøret, hold deg i aktivitet og synes aldri synd på deg sjøl». Denne leveregelen har hun forsøkt å leve etter. Bilten døde i 2015 i en alder av 96 år.

Bilten med postvogna utenfor butikken.

Bilten med postvogna utenfor butikken.

Bilten.

Bilten.

Solundir på vei ut fra kai på Buskøy.

Solundir på vei ut fra kai på Buskøy.

Bilten - Hjemmetblomsten

Bilten - Hjemmetblomsten

Bilten - Hjemmetblomsten

Bilten - Hjemmetblomsten