Restaurering av gamlehuset utvendig.

Gamlehuset - nytt tak. Bildet viser den gamle taksteinen på baksiden av huset.

Gamlehuset - nytt tak. Bildet viser den gamle taksteinen på baksiden av huset.

Gamlehuset - Nytt tak. Bildet viser det gamle skifertaket på framsiden.

Gamlehuset - Nytt tak. Bildet viser det gamle skifertaket på framsiden.

Gamlehuset 2019

Gamlehuset 2019

Restaurering av gamlehuset utvendig - taket.

Gamlehuset hadde stått ubebodd siden begynnelsen av 1960-tallet og hadde begynt å bære preg av det da vi overtok eiendommen i 2005 . Vi har gjennomført et omfattende restaureringarbeid på den gamle bygningen både utvendig og innvendig. 

Gamlehuset har fått nytt tak, de gamle mosegrodde taksteinene på baksiden ble skiftet ut på slutten av 1990-tallet og vossaskiferen på  framsiden ble skiftet ut i 2014. På baksiden er det lagt nytt undertak fordi undertaket hadde store råteskader. På framsiden er undertaket beholdt. Her var råteskadene mindre og de delene som hadde skader ble reparert.

Taksteinen og skiferen er erstattet med aluminiumsplater. Vi valgte å erstatte taksteinen og skiferen med aluminiumsplater på grunn av tyngden Gamlehuset ble bygget i 1888 og belsatningen på taksperrene vil bli vesentlig mindre med aluminiumsplater.

Gamlehuset - Nytt tak
Gamlehuset - Nytt tak
Vossaskiferen på framsiden blir skiftet ut med takplater.
Gamlehuset - Nytt tak
Gamlehuset - Nytt tak
På framsiden ble skadene på undertaket reparert. På baksiden ble det lagt nytt undertak.
Gamlehuset - Nytt tak
Gamlehuset - Nytt tak
Bildet viser utskiftning av undertaket på baksiden.
Gamlehuset - Nytt tak
Gamlehuset - Nytt tak
Understaket på baksiden sett fra undersiden.
Gamlehuset - Nytt tak
Gamlehuset - Nytt tak
Det ble satt på nye lekter før de nye takplatene ble lagt på.

Restaurering av gamlehuset utvendig - Rehabilitering av piper.

De gamle pipene i gamlehuset hadde ikke vært i bruk siden begynnelsen av 1960-tallet. Vi ønsket å ha muligheten til å fyre med ved og bestemte oss for å rehabilitere begge pipene. Den ene pipen var skadet og vi måtte mure opp igjen den øverste delen av pipa. Utover det var pipene i bra stand.

Vi søkte kommunen om å få rehabilitere de gamle pipene. Etter å ha fått gangsettingstillatelse ble arbeidet med rehabilitering av pipene fullført i 2017. Vi engasjerte spesialister på piperehabilietering til å gjøre jobben. De gamle pipeløpene ble benyttet til å installere nye stålpiper med nye feieluker og nye røkuttak. 

Rehabilitering av pipene har vært en suksess. Vi har rikelig tilgang på ved. Vedfyring er effektivt samtidig som nye ovner gir en egen stemning og atmosfære i de gamle stuene.

Rehabilitering av piper.
Rehabilitering av piper.
Det ene pipeløpet måtte repareres. Nye Leca-elemeneter ble murt opp på toppen av pipa.ne pip
Rehabilitering av piper.
Rehabilitering av piper.
Ny feieluke og nytt røkuttak tilpasses i eksisterene pipeløp. N
Rehabilitering av piper.
Rehabilitering av piper.
Stålpipa består av flere pipeelementer som skjøtes sammen.
Rehabilitering av piper.
Rehabilitering av piper.
Nederst på pipa monteres det ny feieluke. Åpningene i den gamle pipa kan fortsatt benyttes for å komme til den nye feieluka.
Rehabilitering av piper.
Rehabilitering av piper.
Montering av nye stålpiper inni de gamle pipeløpene.

Restaurering av gamlehuset utvendig- takstiger/feieplattform.

Gamlehuset hadde stått ubebodd siden begynnelsen av 1960-tallet. De gamle takstigene er borte. Feieplattformer fantes ikke. Vi bestemte oss for å gå til anskaffelse av nye og solide takstiger og feieplattformer.

Nye takstiger og nye feieplattformer til hver av pipene ble montert av fagfolk. 

Takstiger/Feieplattform.
Takstiger/Feieplattform.
Bildet viser ny pipehatt og feieplattform.
Takstiger/Feieplattform.
Takstiger/Feieplattform.
Ny feieplattform ved hver av pipene.
Takstiger/Feieplattform.
Takstiger/Feieplattform.
Takstige.
Takstiger/Feieplattform.
Takstiger/Feieplattform.
Toppen av pipen.
Takstiger/Feieplattform.
Takstiger/Feieplattform.
Oversiktsbilde.

Restaurering av gamlehuset - Ildsteder og ovner.

De gamle ovnene som sto i gamlehuset var enten ødelagt eller borte. Vi har kjøpt nye ovner, noen rentbrennende og noen veldig gamle ovner. I dag er det totalt 6 vedovner i gamlehuset som er i bruk. De gamle ovnene er flotte samtidig som de varmer godt. 

Ildsteder og ovner.
Ildsteder og ovner.
Bruk av brannplate ved montering av røkrør.
Ildsteder og ovner.
Ildsteder og ovner.
Tilkopling av røkrør.
Ildsteder og ovner.
Ildsteder og ovner.
Installasjon i leilighet i 2. etasje.
Ildsteder og ovner.
Ildsteder og ovner.
Ovn i loftsleiligheten
Ildsteder og ovner.
Ildsteder og ovner.
Testfyring

Restaurering av gamlehuset utvendig - Vedlikehold og maling av vinduer/fasader

Maling.

Det er værhardt på Buskøy. Vegger og vinduer må males med jevne mellomrom. Gamlehuset er høyt og det er nødvendig å benytte stillas for å få gjort malerjobben trygt.

Veggkledning (aluminiumbeslag).

Veggen på sjøsiden utsettes for ekstremt mye vær og vind. Vi har derfor kledd hele veggen med hamrede aluminiumsbeslag for å begrense slitasjen på sjøsiden.

Vinduer

Vinduene på sjøsiden er spesielt utsatt. Vi har måtte skifte vindushengsler, vinduspynt og vinduslister på alle vinduene på sjøsiden.

Vi har erstattet vindushengelsene med nye varmgalvaniserte hengsler.

Vi har produsert nye vinduslister og vinduspynt av impregnerte materialer. De nye vinduslistene på vinduene er påsatt nye tetningslister. Det er en utfordring å holde vinduene tette på drevsiden.

Reparasjon av fasade, listverk og vinduspynt.
Reparasjon av fasade, listverk og vinduspynt.
Endel av vinduspynten/listverket er modent for utskiftning.
Vindushengsler
Vindushengsler
Det var behov for o skifte ut alle vindushengslene pga. rust.sp
Fasadekledning.
Fasadekledning.
Hele veggen på sjøsiden utsettes for enorm slitasje på grunn av vær og vind.
Vinduslister
Vinduslister
Det var behov for å skifte et stort antall vinduslister.
Reparasjon av fasade, listverk og vinduspynt.
Reparasjon av fasade, listverk og vinduspynt.
Det var behov for en omfattende oppgradering av fasaden på sjøsiden. Reparasjon av vinduspynt.
Vinduspynt.
Vinduspynt.
Produksjon av ny vinduspynt av impregnerte materialer.
Vinduspynt.
Vinduspynt.
Maling av klosser og lister.
Vinduslister
Vinduslister
Produksjon av nye vinduslisteri impregnerte materialer/Maling av vinduslister.
Vinduer
Vinduer
Maling av vinduer og vinduslister.
Fasadeutbedring
Fasadeutbedring
Ny aluminiumskledning på sjøsiden, nye hengsler, nye vinduslister/pynt og maling av vinduer og fasade.