Veststen ANS - Steinindustri

Fjellet på Buskøy består at konglomoratstein.Mange meinte at det fargerike steinslaget kunne utnyttast til pene bruks- og prydgjenstandar, og i 1981 vart Buskøy Steinindustri skipa. Bak stod Harald Bontveit og Herman Færøvik. I produksjonslokala kom etter kvart alle maskiner som måtte til under prosessen. Verksemda nytta den vakre konglomeratsteinen på øya til framstilling av m.a. bordplater, gravstøtter, kjøkkendiskar og peisinnrammingar.

Virksomheten holdt til på en av de vestligste øyene i Norge, Buskøy i Solund. Bedriften produserte produkter i lokal stein, det vakre konglomeratet kalt "Sulestein" eller Island Rose.

Råmaterialet henta dei berre nokre meter frå produksjonsplassen, med boring og skyting. Produkta var lamper, bordplater og gravminne m. m.

Etter ein tiårsbolk låg drifta nede nokre år til unge Einar Bontveit år 2000 starta opp att, etter først å ha teke fagbrev i steinindustrifaget. Saman med faren, Harald, drev han virksomheten videre under namnet Veststein ANS. Dei produserte produkter etter kunden sine ynske, og fikk etter hvert et stort varespekter. Kundane var private, firma og byggvarebutikkar.

Buskøy Steinindustri ble etablert i 1981.

Buskøy Steinindustri ble etablert i 1981.

Veststein ANS

Veststein ANS

Konglomoratstein

Konglomoratstein