Minihyttefelt på Norde Myra

Illustrasjon

Nytt hyttefelt for 5 minihytter på Norde Myra.


Vi ønsker at det avsettes areal for et areal på Norde Myra med plass til 5 minihytter. Vi har blitt inspirert av flere lignende prosjekter, bl. a. av tre prosjekter på henholdsvis på Smøla i Møre og Romsdal, i Steigen i Nordland og i Malangen i Troms. Illustrasjonen viser hvordan vi tenker oss et slikt hyttefelt på Norde Myra. Det finnes tilsvarende hytter på flere steder langs kysten, bl.a. på det gamle handelsstedet Manhausen i Steigen.


Skissene viser hvordan vi ser for oss hyttene på ca 32 kvm kan se ut. 

Arealplankart 2022 med LNFN1 

Norde Myra