Colin Archer skøyta "Venus". Jan Hess og sønnen Georg Balchen Hess eide skøyta fra 1921 til 1938.

Historien om Colin Archer skøyta " Venus".

SY Venus ble bestilt av Wilhelm Frimann Meyer fra Bergen i 1888. SY "Venus" er tegnet som lystbåt, og er i dag det best bevarte eksemplaret av Colin Archers originale lystbåter.

Brukseier Wilhelm Frimann Meyer var aktiv i Bergens seilmiljø. «Venus» ble levert i 1889, og hver sommer frem til sin død deltok Meyer i regattaer. På 1890-tallet ble «Venus» forlenget og i 1913 ble hun rigget om etter tegning av Bjarne Aas.

I 1921 ble «Venus» solgt til fiskebåtreder Jan Hess og sønnen Georg Balchen Hess jr. på Florvåg. Både Jan Hess og sønnen Georg var ivrige seilere.

Jan Hess drev fiske og selfangst i Vestisen og eide et stort antall fiskedampskip. Hess bygde opp stor fiskerivirksomhet  på Florvåg utenfor Bergen med egen dypvannskai, salteri, ishus og egen tønnefabrikk. Sammen med svigersønnen Sølfest Andersen eksporterte han store mengder sild, laks og hummer til markedene i Europa.

Sønnen Georg Balchen Hess Jr. seilte som styrmann på Den Norske Amerikalinjes båter. Georg Balchen Hess jr. var en habil regattaseiler og deltok i en rekke regattaer med seilbåten "Venus" utover i 1920-årene.

Hessfamilien flyttet tilbake til Buskøy i Solund i 1932 etter nedturen i verdensøkonomien på slutten av 1920-tallet. Stort varelager og fallende fiskepriser tæret sterkt på formuen. Til tross for økonomiske vanskeligheter beholdt Hessfamilien Colin Archer skøyta "Venus" etterat de flyttet tilbake til Buskøy, mens mange av fiskedampskipene ble solgt for å konsolidere den økonomiske stillingen.

Planen var at sønnen Georg Balchen Hess jr. skulle overta rederivirksomheten og eiendommen på Buskøy. Slik gikk det ikke. Georg jr. omkom i et skipsforlis i 1936 med 1900-tonneren "DS Vorma". Georg jr. var skipper ombord og hadde egentlig gått i land for å overta rederivirksomheten etter faren. Han skulle bare gjøre en kamerat som hadde kjøpt fraktebåten "DS Vorma", en vennetjeneste før han gikk i land for godt. 

Dette var et hardt slag for familien. Hessfamilien beholdt Venus frem til 1938, men tapet av sønnen gjorde at interessen for Venus og seiling var borte. 

Hess solgte derfor båten i 1938.

I 1938 ble "Venus" kjøpt av Albert W. Hultmark, Oslo, som ønsket seg en sjødyktig båt til langtur. Båten ble omdøpt til «La Paloma». Senere registrerte Hultmark henne som fiskefartøy.

I 1949 fikk «Venus» installert motor. I 1952 ble det lagt nytt dekk og montert en høy skansekledning. Hun ble rigget ned og gikk som motorbåt i Oslofjorden til 1970. Alt utstyr som fulgte med båten ble tatt vare på.

I 1970 var «Venus» i dårlig forfatning og knapt gjenkjennbar med høy skansekledning, ingen rigg og en stor glødehodemotor. Hun ble solgt til Einar Ingram Andersen som i visshet om fartøyets historie og verdi, startet en omfattende restaurering. Alt arbeid ble gjort som originalt mht. utseende, utførelse og materialbruk.

På 1980-tallet lå «Venus» i opplag og forfalt, men våren 1989 ble restaureringen fullført. Det ble inngått avtale om donasjon av fartøyet til Norsk Sjøfartsmuseum og museet laget en kontrakt med Seilskøyteklubben Colin Archer og Thoralf U. Qvale, Oslo, om bruk og vedlikehold. Familien Qvale overtok fartøyet på senvinteren og startet oppussing, montering av utstyr og rigging. Pinsen 1989 var «Venus» for første gang på over 30 år under seil igjen. Som resultat av senere reparasjoner er «Venus» tilbakeført til slik hun var etter forlengelsen i 1895.

«Venus» deltar i dag i seilaser og ulike arrangementer, båten har flere fått priser for restaureringsarbeidene som er utført og er en av de raskeste seilskøytene i SSCA.

Omtale av Venus hos Norsk Fartøyvernforening;

Colin Archerskøyta

Colin Archerskøyta "Venus" ligger oppankret utenfor hagen.

Vi har forsøkt å oppspore gamle bilder av Venus fra perioden hvor den lå oppankret på Buskøyvågen etter at Hessfamilien flyttet tilbake til Buskøy i 1932. Colin Archer skøyta var med på flyttelasset. Venus lå på Buskøy fra 1932 til 1938.

Venus ble solgt i 1938 etter at Georg Balchen Hess hadde omkommet i skipsforlis i 1936.

Karins far, Jan Andersen, hadde flere bilder av Venus fra tiden da den lå oppankret på Buskøy. Jan var usikker på om han hadde fått tilbake bildene etter at bildene ble utlånt en eller annen gang på 1980- tallet, eller om bildene hadde kommet bort på annet vis. Vi har så langt ikke funnet igjen bildene. Blant de andre bildene vi har, har vi funnet et gammelt bilde fra begynnelsen av 1930-tallet hvor "Venus" ligger oppankret utenfor hagen. 

Restarering av Venus 2006
Restarering av Venus 2006
Restaurering 2006
Restaurering 2006
Sjøsetting
Sjøsetting
Bilde av Venus på Maritimt Museum hjemmeside.
Bilde av Venus på Maritimt Museum hjemmeside.
Bilde av Venus på Maritimt Museums hjemmeside.
Venus 2019
Venus 2019

"Venus"