Sveitserhuset som Georg Balchen Hess bygde i 1888. Bildet må være tatt ikke så veldig lenge etter at et var nytt.

Sveitserhuset som Georg Balchen Hess bygde i 1888. Bildet må være tatt ikke så veldig lenge etter at et var nytt.

De gamle tømmervegene fra herskapshuset til Buschfamilien.

De gamle tømmervegene fra herskapshuset til Buschfamilien.

Den gamle butikken.

Den gamle butikken.

Gamlehuset 1888 - 2019

Georg Balchen Hess rev det gamle herskapshuset fra Buschtida og bygde dagens sveitserhus i 1888. Det var trangt om bygge plassen og det nye huset ble plassert litt lenger nord samtidig som retningen ble endret noe mer nord/sør i forhold til det opprinnelige herskapshuset til Busch.

Framfor døra til den tidligere oljebua ligger det ei steinhelle på ca. 5-6 kvadratmeter. Det var inngangen til den gamle borgstova med skjenkestove og gjestgiveri.

Samtidig er steinhella som lå foran inngangen til herskapshuset til Busch støpt inn i trappa ved hovedinngangen til nye sveitserhuset som ble bygd i 1888.

Mange av de spesielle bygningsdelene fra det gamle herskapshuset til Buscfamilien eksempelvis vinduer, dørinnramminger og takgesimer,  ble tatt vare på og sendt til magasiner i Bergen Museum. 

Tømmerveggene i den nordre delen av herskapshuset fra Buschtida ble brukt opp igjen i det nye sveitserhuset.

I forbindelse med restaureringsarbeidet har vi fått bekreftet at det ble gjort. Vi har kledd av en av veggene i den gamle butikken og fått fram en av tømmerveggene med de opprinnelige døråpningene fra Busch-huset.

Bildet er tatt ikke lenge etter at huset ble bygd.
Bildet er tatt ikke lenge etter at huset ble bygd.
Postkort 1910
Postkort 1910
Gamlehuset på 1930-tallet.
Gamlehuset på 1930-tallet.
Gamlehuset på 1970 - tallet. Buskøy Landhandel.
Gamlehuset på 1970 - tallet. Buskøy Landhandel.
Gamlehuset 2019
Gamlehuset 2019