Oppgradering av piper og montering av nye vedovner

De gamle teglsteinpipene trengte oppgradering etter å ha stått ubrukt i flere tiår. Innsetting av nye stålpiper med nye feieluker i de gamle teglesteinspipene ble løsningen.

Samtidig ble det montert nye takstiger og nye feieplattformer på taket.

Arbeidet er profesjonelt utført av godkjente fagfolk. 

Tilpasning av nye stålpiper.

Tilpasning av nye stålpiper.

Reparasjon av teglsteinpipene

Reparasjon av teglsteinpipene

Innsetting av røkrør

Innsetting av røkrør

Montering av takstige

Montering av takstige

Klart for innsetting

Klart for innsetting

Reparasjon av feieluke

Reparasjon av feieluke

Montering av røkrør/brannplater

Montering av røkrør/brannplater

Montering av feieplattform

Montering av feieplattform

De nye stålpipene settes inn i de gamle teglsteinspipene.

De nye stålpipene settes inn i de gamle teglsteinspipene.

Ny feieluke

Ny feieluke

Montering av ovn

Montering av ovn

Montering av stormhatt

Montering av stormhatt

Ferdig montert vedovn.

Ferdig montert vedovn.