Gården Refsøen

Muligheter

Vi har arbeidet med planer for å videreutvikle næringsgrunnlaget for gården REFSØEN en stund. Ny gårdsdrift med husdyrhold og jordbruk er antakelig uaktuelt. I stedet ser vi for oss evt. næringsvirksomhet basert på gårdsturisme med utleievirksomhet og opplevelser. Husdyrhold med villsau/geit kan evt. være et supplement i denne sammenheng.


Vi har arbeidet med flere aktuelle planer for å kunne tilby litt utleie på Buskøy. Vi har allerede satt i stand 4 leiligheter i Gamlehuset og har planer om utleie i 2-3 av leilighetene. Her er det mulig å overnatte i historiske omgivelser. Vi har tro på at det vil være et marked for utleie på Buskøy.


Stedet har en unik beliggenhet, vakker natur og en rekke aktivitetstilbud i nærområdet. I tillegg til leilighetene i gamlehuset ser vi for oss mulighetene for gjenoppbygging av fjøset.

 

Videre ser vi for oss mulighetene for å bygge 5 minihytter for utleie på Norde Myra slik vi har skissert i vårt innspill i forbindelse med revisjon av kommuneplanen. Innspillet vårt ligger fortsatt inne i forslaget til ny kommuneplan etter 1. gangs høring av ny kommuneplan.


Ny aktivitet og ny næringsvirksomhet på det gamle handelsstedet vil samtidig åpne muligheter for andre til å leie ut egne hytter og boliger i et evt. fremtidig samarbeid. Dette kan innebære at noen igjen kan livnære seg på Buskøy basert på gårdsturisme og utleie.