Hummerfiske

Det har vært drevet hummerfiske rundt Buskøy siden 1700-1800-tallet. Hummerfiske og laksefiske var en viktig del av næringsgrunnlaget og bidro i stor grad til rikdommen og velstanden på øyene i Nord Solund i tidligere tider.

Hummerfisket foregår i vikene på nordsden og sørsiden rundt Buskøy.

Hummerfisket foregår i vikene på nordsiden og sørsiden rundt Buskøy.

Hummerteine

Merket Hummerteine

Hummer og krabbe fanget i teine.

Hummer og krabbe fanget i teine.

Det fiskes fortsatt hummer rundt Buskøy. I dag er fisket strengt regulert. Hummerfisket starter 1. oktober og du må være registrert for å kunne fiske hummer.  


Vi har holdt dette tradisjonsrike riket i hevd og har, når det har passet seg slik, fisket hummer i sesongen på høsten. Det er spennende.

Hummerfisket på Buskøy - tilbakeblikk

Hummer og krabbe ga øyboerne i Nord Solund gode inntekter i tidligere tider. I den gamle vidoen nedefor ser vi John Midtbø og faren på hummer-/krabbefiske på 1970-tallet. Et lite, men ofte svært lønnsomt fiskeri, var hummerfisket.

Fra omkring 1815 tok dette fisket seg kraftig opp. Historien sier at det årlig ble fisket mellom 25.000 og 30.000 hummere bare i Solund.

På 1700- og 1800-tallet ble det meste av hummeren eksportert til England fra spesielle utskipingshavner, der engelske seglskuter med brønn henta hummeren direkte. Slike samleanlegg ble bygget bl.a. på Kolgrov i Solund.

På Færøy i Nord Solund var det også mottaksanlegg hos Vullum Knutsen.

Norske kommisjonærar som eksempelvis A. Grieg & Søn i Bergen var mellommenn og sette mellom 1793 og 1860 opp tinglyste «Hummerkontrakter» med fiskerne om pris og enerett til levering. I 1864 fikk dette Bergens-firmaet kontrakt med 112 fiskere i Solund om eneretten til hummeren for tre år.

Senere overtok lokale handelsmenn som bl. a. Georg Balchen Hess på Buskøy, mye av hummer-eksporten på egenhånd og eksporterte hummerfangsten i egen regi.