Gjenoppbygging av eldhuset og bakeriet

Eldhuset og bakeriet ble revet i forbindelse med byggingen av grendevegen i på begynnelsen av 1970-tallet.

Vi bestemte oss for å bygge opp igjen eldhuset og bakeriet. Vi ville trenge lagerplass til materialer og verktøy i forbindlse med restaureringsarbeidet.

Vi fikk igangsettingstillatelse og startet arbeidet i 2007.

Eldhuset og bakeriet slik det så ut før de  gamle husene ble revet.

Eldhuset og bakeriet slik det så ut før de gamle husene ble revet.

Skisse

Skisse

"Tomta" der hvor det gamle eldhuset sto.

Takplater.

Takplater.

Redskapsbod.

Redskapsbod.

Maling

Maling

Bakeriet i bakgrunnen.

Bakeriet i bakgrunnen.

Skisse

Skisse

Starten.

Starten.

Veggene er kledd med brannhemmende gipsplater.

Veggene er kledd med brannhemmende gipsplater.

Lagerrom.

Lagerrom.

Verktøy.

Verktøy.

Skisse.

Skisse.

Skisse

Skisse

Det går fremover.

Det går fremover.

Redskapsboder - verktøy/lager

Redskapsboder - verktøy/lager

"Garasje/Lager".

Adkomst.

Adkomst.